فازهای ماه

 سفر ماه بدور زودیاک و تکمیل چرخه اش،28 روز زمان میبرد.  نیروی گرانشی ماه، چیزی است که باعث جزر و مد در اقیانوسها میشود . نمادی از عمیق ترین احساسات ما. در زیر خلاصه ای از خصوصیات فازهای ماه جمع آوری شده است.

 

 

New Moon

Waxing, 0-45 Degrees

ماه نو مناسب برای شروع های جدید است!  تا 48 ساعت اول پس از زمان دقیق ماه نو، یک فرصت خوب هست برای درخواست و آرزو. زمان خوبی برای رفتن به جلو و شروع  پروژه هایی که شما  بطو غریزی  به آنها جذب شده اید.

 

 

Crescent Moon

Waxing, 45-90 Degrees

در طی این مرحله ماه، نشان دهنده هدفها، امید و آرزوها است. پس از شارژ مجدد در زیر ماه نو، نیات و خواسته های شما آماده کشت می شوند. هنوز حرکت زیادی به جلو وجود دارد، و این یک زمان عالی برای ادامه شروع و پیشرفت است. این مرحله ماه، به کسب اطلاعات بیشتر و ورود افراد دیگر به منظور افزایش برنامه های شما کمک می کند.

 

 

First Quarter Moon

Waxing, 90-135 Degrees

از آنجا که ماه ربع اول ماه یک هفته پس از ماه جدید اتفاق می افتد، این زمانی است که ما شروع به احساس مقاومت در قالب موانع می کنیم. اگر اهداف شما در طول ماه جدید کاشته شود، اولین موانع برای دستیابی به این اهداف در اینجا تجربه می شود. موضوعاتی که در اطراف این ماه قرار دارند چالش ها، تصمیم گیری ها و اقدامات هستند. این زمان مناسبی است برای برقراری تماس با غرایز و شهود خود و شروع به هدایت بخش عمیق تر زندگی، با استفاده از آگاهی “حس ششم”. موانع ممکن است ظاهر شوند که نیازمند ارزیابی مجدد در مورد چگونگی ادغام بهتر خود با محیط شما است.

 

Gibbous Moon

Waxing, 135-180 Degrees

 

حواس پرتی از خارج شروع به فشار دادن به دنیای شما می کند. تجزیه و تحلیل مورد علاقه است، با ارزیابی همه عوامل مختلفی که با آن روبرو هستید. این زمان برای پردازش اطلاعات است و اهداف خود را با مردم در محیط فوری خود به طور موثری ادغام می کند. این زمان خوب برای سازماندهی چیزهاست. این مرحله ماه برای سنتز مناسب است: یک برنامه عملی برای رسیدن از نقطه A به نقطه B نیاز دارد. لازم است تنظیم شود.

 

 

Full Moon

Waning, 180-135 Degrees

 

حجاب خود جذب شده برداشته شده و به ناگهان شما به دیدگاه بی طرفانه از دیگران دسترسی خواهید داشت. این یک لحظه نادر زمانی است که شما می توانید خود را به صورت عینی ببینید و از آنچه که در قلب شما می خواهید شروع کنید، در زندگی خود آشکار می شوید. به طور سنتی فاز ماه کامل احساسات را تقویت می کند، و این به این دلیل است که وقتی “آنچه را که اتفاق می افتد” را ببینید، ممکن است ناراحت نشوید، در صورتی که “همان عضله”، همان عضله “را تجربه کنید – به جای چیزهایی که دوست دارید . اگر فاز کامل ماه ناامید کننده باشد، در آینده ماه نو، وقت آن است که اقدام خلاقانه در جهت رویاهای شما انجام شود.

 

 

Disseminating Moon

Waning, 135-90 Degrees

 

این زمان فوق العاده ای از انتقال است. تمام عناصر پیشنهادی برای سرازیری نهایی از خلاقیت می آیند. شما یک دید کلی از نیازهای خود و جایگاه مهم دیگران را دیده اید. در حال حاضر تجمع این ورودی منجر به یک تغییر عمیق و اصلی در داخل شما می شود. در این مرحله، به طور طبیعی شما تمایل به جستجوی راهنمایی بیشتری خواهید داشت تا بتوانید از این تغییرات با موفقیت ظهور پیدا کنید. ماه توزیع می کند به اشتراک گذاری آنچه شما آموخته (و در حال یادگیری) با دیگران است.

 

 

Last Quarter Moon

Waning, 90-45 Degrees

 

زمان زراعت در دست است. در طول آخرین ماه چهارم، احساس تکمیل شدن در جو ذوب شده است. این فرصت برای تشخیص اینکه تا چه حد در بخش های مختلف زندگی خود آمده اید، باز می شود. این زمان خوبی برای آغاز های جدید نیست، بلکه یک دوره بازتابی است که برای ارزیابی چگونگی استفاده از وقت خود و آنچه انجام شده است، مناسب است. مسائل مربوط به اقتدار ممکن است بوجود آید. این مرحله ماه، از مسئولیت پذیری برای پیوستن به انتهای شلوغ پروژه هایی که در حال انجام هستند حمایت می کند.

 

 

Balsamic Moon

Waning, 45-0 Degrees

 

این یک زمان برای استراحت، ارزیابی مجدد و منعکس کننده است، کشیدن به خودتان برای اتصال مجدد با منابع داخلی قدرت. حالا زمان برای شروع چیزی جدید نیست. این فاز مناسب برای گذراندن وقت با دوستان و برقراری ارتباط با “تصویر بزرگ” است. پنجره ای از فرصت برای دیدن زندگی شما به طور عینی و آگاهی از آنچه برای شما مهم است وجود دارد. در این مرحله، رویاها و آرزوهای شما چیست؟ اهداف بزرگتری که می توانید به آن امیدوار باشید، حیاتی و هیجان را به زندگی شما می رسانند؟ این زمان برای استراحت و به دست آوردن قدرت درونی برای آماده شدن برای یک چرخه جدید است.