فازهای ماه

 سفر ماه بدور زودیاک و تکمیل چرخه اش،28 روز زمان میبرد.  نیروی گرانشی ماه، چیزی است که باعث جزر و مد در اقیانوسها میشود . نمادی از عمیق ترین احساسات ما. در زیر خلاصه ای از خصوصیات فازهای ماه جمع آوری شده است.

 

 

New Moon

Waxing, 0-45 Degrees

ماه نو مناسب برای شروع های جدید است!  تا 48 ساعت اول پس از زمان دقیق ماه نو، یک فرصت خوب هست برای درخواست و آرزو. زمان خوبی برای رفتن به جلو و شروع  پروژه هایی که شما  بطور غریزی  به آنها جذب شده اید.

 

 

Crescent Moon

Waxing, 45-90 Degrees

در طی این مرحله ماه، نشان دهنده هدفها، امید و آرزوها است. پس از شارژ مجدد در زیر ماه نو، نیات و خواسته های شما آماده کشت می شوند. هنوز حرکت زیادی به جلو وجود دارد، و این یک زمان عالی برای ادامه شروع و پیشرفت است. این مرحله ماه، برای کسب اطلاعات بیشتر و ورود افراد دیگر به منظور افزایش برنامه های شما کمک می کند.

 

 

First Quarter Moon

Waxing, 90-135 Degrees

از آنجا که ربع اول ماه یک هفته پس از ماه جدید اتفاق می افتد، این زمانی است که ما شروع به احساس مقاومت در قالب موانع می کنیم. اگر اهداف شما در طول ماه جدید کاشته شود، اولین موانع برای دستیابی به این اهداف در اینجا تجربه می شود. موضوعاتی که در اطراف این ماه قرار دارند چالش ها، تصمیم گیری ها و اقدامات هستند. این زمان مناسبی است برای برقراری تماس با غرایز و شهود خود و شروع به هدایت بخش عمیق تر زندگی، با استفاده از آگاهی “حس ششم”. موانع ممکن است ظاهر شوند که نیازمند ارزیابی مجدد در مورد چگونگی ادغام بهتر خود با محیط شما است.

 

Gibbous Moon

Waxing, 135-180 Degrees

 

 این زمان برای پردازش اطلاعات است و اهداف ما را با دیگران در محیط، طور موثری ادغام می کند. این یک زمان خوب برای سازماندهی برنامه هاست. این مرحله ماه برای سنتز مناسب است: یک برنامه عملی برای رسیدن از نقطه A به نقطه B  لازم است تنظیم شود.

 

 

Full Moon

Waning, 180-135 Degrees

 

در این مرحله ناگهان شما به دیدگاهی بی طرفانه از دیگران دسترسی خواهید داشت. این یک لحظه نادر زمانی است که شما می توانید خود را به صورت عینی ببینید و از آنچه که در قلبتان میخواهید شروع کنید. به طور سنتی فاز ماه کامل احساسات را تقویت می کند، اگر فاز کامل ماه ناامید کننده باشد، در آینده ماه نو، وقت آن است که اقدام خلاقانه ای را در جهت رویاهایتان انجام دهید.

 

 

Disseminating Moon

Waning, 135-90 Degrees

 

این زمان فوق العاده ای از انتقال است. شما یک دید کلی از نیازهای خود و جایگاه مهم دیگران را دیده اید. در حال حاضر تجمع این ورودی منجر به یک تغییر عمیق و اصلی در ناخوداگاه شما می شود. در این مرحله، به طور طبیعی شما تمایل به جستجوی راهنمایی بیشتری خواهید داشت.

 

 

Last Quarter Moon

Waning, 90-45 Degrees

 

در طول آخرین ماه چهارم، احساس تکمیل میشوند. این فرصتی ست برای تشخیص اینکه تا چه حد در بخش های مختلف زندگی خود آگاهی بدست آورده اید. این زمان خوبی برای آغاز های جدید نیست، بلکه یک دوره بازتابی است که برای ارزیابی چگونگی استفاده از وقت خود و آنچه انجام شده است. 

 

 

Balsamic Moon

Waning, 45-0 Degrees

 

این یک زمان برای استراحت، ارزیابی مجدد و منعکس کننده است، این زمان برای شروع چیزی جدید نیست.  در این مرحله باید کشف کنید رویاها و آرزوهای شما چیست؟ اهداف بزرگتری که می توانید به آن امیدوار باشید، این زمان برای استراحت و به دست آوردن قدرت درونی برای آماده شدن برای یک چرخه جدید است.