تحلیل و بررسی ترنزیت مارس به نشان قوچ

 

.. ♂️♈️🚩 🚩مارس روی درجات انتهایی..

فردا دقیقا در اول ژانویه ساعت 5:49 دقیقه مارس وارد خونه خودش یعنی نشان قوچ میشه.

مارس سیاره انرژی و عمل هست و با شروع سال نو، با ترنزیت مارس به نشان قوچ قدرتی رو به کل زودیاک تزریق میکنه برای پیشروی..‌

مارس در سال 2019 با سترن و پلوتو زوایایی رو ایجاد میکنه تا ما در چالشها قدرت مبارزه داشته باشیم..همیشه گفتم مارس قدرت روح شماست.. جایی که با قدرت ادامه میدیم و خستگی رو احساس نمیکنیم.. جایی که میشکنیم اما باز هم سرپا میمونیم..

خیلی مهم هست که این انرژی رو خوب ببینین و از اون در جهات منفی استفاده نکنین. سترن خواه ناخواه از سرعت بینهایت مارس کم میکنه و مارس رو در چالش خودشناسی قرار میده. ایا این چیزی که دارم براش میجنگم فایده ای داره؟ سترن پایداری شما رو هم در این قسمت تست میکنه.. چقدر به رویاهاتون پایبند هستین.

مارس با پلوتو و سترن فراتر از مرزها و قدرتها در سال2019 کار میکنه..‌ سال2019 سال دروازه تکاملی هست به پرتال 2020 و مارس در قوچ روی تکامل بُعدهای شخصیتی و روح ما با پلوتو و سترن کار میکنه.

جدا از بحث تکاملی، انرژی اتش قابلیت های بسیاری داره..‌از شور و شوق قلبها تا سوزوندن پایه های فاسد و ناکارامد با پلوتو!