تحلیل و بررسی خورشید گرفتگی نشان خرچنگ   خورشید گرفتگی جزیی ششم ژانویه در ساعت 4:58 دقیقه بامداد ایران رخ میده.. این گرفتگی در ایران قابل رویت نیست اما انرژیهای اون کل جهان رو فراخان میکنه برای تغییر.. این پرتال قوی 2020 هست که ابتدا ما رو وادار میکنه نگاهی به ساخت و سازهای گذشته […]