تحلیل آسترولوژی ماه نو نشان قوچ ماه نو نشان قوچ در 5 اپریل ساعت 1:20 دقیقه بعدازظهر شما رو وادار میکنه اول از همه به خودتون تکیه کنین. انرژی های این‌ماه نو، شروع و اغاز جدیده.. نشان قوچ نشان رهبر و اغاز کننده زودیاک هست. نشانی که برای شروع هر چیزی ابتدا بهش هویت میده.‌. […]