ونوس در قوچ در زوایای چالشی با نشان کپریکورن   ونوس، سیاره عشق و ارزشها  در زاویه چالشی با نشان کپریکورن قرار میگیره تا دوباره ما رو متوجه اشتباهات ارزشی و رابطه ای کنه که ما رو از واقعیت های خودمون دور کردن. در حالیکه ونوس در 19 درجه نشان قوچ در حال حرکت هست […]