ماه کامل نشان کماندار، پرتال دروازه طلایی ماه کامل در °53’25 درجه نشان کماندار فردا 17 ژوئن در ساعت 1بعد از ظهر در مرکز گلکسی، ما رو وارد پرتال بالاتری از اگاهی خواهد کرد.‌ رسیدن ما به حقیقتی بزرگتر وحکمتی عمیق تر.‌ فعال شدن دو دروازه طلایی و نقره ای مربوط به قدرتهای ارکتایپ زنانه […]


مرکوری در پیوند با نودشمالی، تماس سرنوشت   مرکوری امروز در ساعت 10:42 دقیقه شب روی 17°42′ درجه زاویه پیوندش با نودشمالی در نشان خرچنگ دقیق میشه. این تماس سرنوشت هست… باید بهش چیزی بگین..‌   پیوند مرکوری و نودشمالی، روی 17 درجه در نشان خرچنگ، در سال 2019, ما تا 19 سال آینده این […]


  و نیروهای مثبت و قوی کیهان … نپتون، سترن، ماه و مارس با هم انرژیهایی رو تشکیل میدن برای محکم کردن نیروهای قلبی ما. یک انرژی حمایت ملکوت هست از ما. از رویاهای ما و ارزوهای ما.. از اهداف ما.. از برنامه های آینده ما.. این روزها، قطعا برای هیچکدوم از ما روزهای ساده […]


  بامداد امروز مارس در زاویه دقیق با نودشمالی قرار میگیره تا در ما انگیزه های عمیق‌تری رو برای شروع مسیرهای اینده بیدار و زنده کنه.‌ ژوئن و جولای، دو ماه مهمی هستن که ما رو متوجه تعهدات شخصی خودمون میکنن و انرژی مارس در کنار نودشمالی در حالیکه در رویارویی با نیروهای چالش برانگیز […]