تحلیل استرولوژی ماه سپتامبر

تحلیل آسترولوژی ماه سپتامبر؛

به ماه سپتامبر خوش اومدین..
نسبت به ماه اگوست، این ماه در یک روند اروم طی میشه. مارس و مرکوری مستقیم شدن و بنابراین روزانه های ما با روال عادی تری سپری میشن.  ششم سپتامبر با مستقیم شدن سترن ما شروع میکنیم به تصمیم گیریهای عملی چرا که درست در همون روز هم مرکوری وارد خوشه میشه و بما اجازه میده سناریوهای جدیدی رو تدوین و پایه ریزی کنیم.‌

 

سترن و پلوتو چندماهه که روی اهداف حرفه ای ما، معاملات ما با افراد بالاتر و.. بودن و اونها رو بسرعت پایینی تنزل دادن تا ما شرایط رو بررسی کنیم، بازبینی کنیم. چیزهایی بودن که باید حل و فصل میشدن و یا حتی موارد در حال انجام می بایست مرور میشدن. حالا اول در ششم با مستقیم شدن سترن و در انتها در سی ام با پلوتو ما میتونیم انرژی های رو به جلویی رو دریافت کنیم و به ما کمک میکنه برای قدم های بعدی و یا تحولاتی که باید در مسیر ایجاد کنیم.

ونوس تا هشتم سپتامبر در لیبرا مستقر هست که بما فرصت میده روابط کاری، حرفه ای یا عاطفی مون رو نگاهی دوباره بیندازیم و هر جایی از هماهنگی خارج شدن، اونها رو اصلاح کنیم.‌ در نهم وارد نشان عمیق عقرب میشه تا ارزشهای عاطفی و پولی ما تشدید بشه.. ما امادگی این رو خواهیم داشت که با ونوس در عقرب سایه های گرفتار شده در این بخش هامون رو کشف کنیم و امادگی تغییرات رو پیدا کنیم. این ترنزیت بما امکان بررسی عمیقتر نیازهایمون رو میده و این پیش زمینه مهمی هست چرا که حرکت برگشتی ونوس در عقرب که در پنجم اکتبر شروع میشه ما رو وادار به بررسی عمیق تر و نقاط دارک و پنهان این بخش خواهد کرد. پس هر چالشی که ما با ونوس در عقرب باهاش مواجه شدیم نیاز به بازنگری یا رها کردن پیدا میکنه برای مسیر اهداف مون.

در یازدهم سپتامبر مارس وارد اکواریوس میشه و ما سومین انرژی قدرتی رو دریافت میکنیم که بما قدرت مبارزه و شجاعت میده.‌.‌ فعالیت های سوشیال، فعالیتهای مرتبط با خیریه یا حتی بچه هایی که میخوان شروع کنن به مطالعه ستاره شناسی ازین زمان به بعد میتونه استارت قوی بخوره. در بیست و دوم مرکوری و درست فردای اونروز خورشید وارد لیبرا میشه.. 💌♎️.. یعنی هفته اخر سپتامبر اختصاص داره به مذاکرات، سفرهای کوتاه، مشارکت های حرفه ای و عاطفی، جلسات با کلا و یا حتی گفتگو با رقبا.‌ با خورشید و مرکوری در لیبرا وقتشه تا بطور مستقیم ارتباط برقرار کنین.

در بیست و پنجم ماه کامل در نشان قوچ که بما هویت خودمون، نیازهای خودمون، و هر چیزی متعلق به خودمون رو یاداوری میکنه. در این نقطه ممکنه ما چیزی دررمورد خودمون رو جشن بگیریم، به رسمین بشناسیم و یا به یه پیشرفت عالی در مورد چیزی که انتظار داریم برسیم.
در بیست و ششم هم کایرن به ماهی برمیگرده تا ما اخرین قسمت ها و بخش های زخم خورده روح مون رو شناسایی و بهبود بدیم.

در حقیقت ماه سپتامبر زمانیه که ما ناامیدی ها و تصورات اشتباه گذشته رو به پایان برسونیم و با حقیقت نهایی بیدار بشیم..

همونطور که پلوتو مستقیم میشه ما باید یاد بگیریم برای تغییر در اینده مون باید چیزهایی رو رها کنیم. باید قلب و ذهنمون رو از نگرش های اشتباه و سمی ازاد کنیم و از انرژی های ازاد شده سیارات استفاده کنیم برای یافتن چشم اندازهای مثبت در زندگی. ممکنه هنوز نیروهایی باشن که سعی در انصراف یا تخریب مسیر ما داشته باشن اما با سترن مستقیم شده و مرکوری در خوشه و مارس اکواریوس ما میتونیم با توان مضاعفی پیش بریم. مارس در اکواریوس همراه با اورانوس و نودها در اواسط سپتامبر ممکنه چیزی رو از ما بگیرن اما ونوس در عقرب با یاداوری ارزشها، درک رها شدن هر چیزی از ما رو اسونتر خواهد کرد.
نیروهای ماه سپتامبر قطعا برای افرادی که بخوان نسخه قدیمی خودشون باشن و اصرار داشته باشن تا عقاید پوسیده و اشتباهسون رو حفظ کنن و به روال کارهای اشتباه ادامه بدهند، ماه خوبی نخواهد بود. اما برای کسایی که در پی بهبود هستن پله ای رو به صعود بنظر خواهد رسید.

ماه کامل نشان قوچ در هفته پایانی سپتامبر، بما کمک میکنه با خویشتن خویش، رابطه نزدیکتری برقرار کنیم.

با ارزوی یک ماه سرشار از برکت ♾🌱
💙ماریا


تحلیل و بررسی پایان برگشتی مارس

پایان برگشتی مارس؛

برگشتی مارس هم تمام شد. و خبر خوب اینکه تا سپتامبر 2020 دیگه برگشتی نداره.

ایستگاه های مارس تقریبا هر بیست و دوماه تا بیست وچهارماه یکبار بسمت عقب حرکت میکنه و حدود هفتاد روز رو درحرکت برگشتی بسر میبره. مارس 27 ژوئن در 13 درجه اکواریوس حرکت برگشتی خودش رو شروع کرد.

بطور کلی سیاره مارس رفتار ما و عکس العمل های ما رو روی جریانات زندگی هدایت میکنه.‌ در زمان برگشتی مارس ما مجددا همه چیز را بررسی میکنیم. از عادات بیرونی گرفته تا لایه های عمیق روحمون.

با مستقیم شدن مارس، ما با قدرت ذهنیت بیشتری رفتار خواهیم کرد. انرژی مستقیم شدن مارس برای عقرب ها و قوچ ها میتونه بیشتر از بقیه نشانها تاثیر گذار باشه.

مستقیم شدن مارس در نشان کپریکورن ما رو وادار میکنه تا با تعهد بیشتری اهدافمون رو دنبال کنیم.‌ مارس در 9 اکتبر به همون 13درجه نشان اکواریوس که ازونجا حرکت برگشتیش و شروع کرده بود میرسه. پس تا اون زمان نباید خیلی انتظار بالایی برای بسرعت افتادن کارها رو داشته باشیم.

ترنزیت عقبگرد مارس مسلما برای ایجاد مانع در روند زندگی ما نیست. این یک زمان عالی است برای تقویت گوشه هایی از زندگی که نیاز به هماهنگی بیشتر دارند. حرکت برگشتی تمام سیاره ها، انرژی های اون سیاره رو درونی میکنه.‌

بعبارت دیگه با مارس برگشتی انرژی و قدرت مارس به لایه های عمیق نفوذ کرد تا ما از درون روی خودمون کار کنیم. ازونجایی که انرژی مارس تصمیمات ما، عکس العملهای ما، رفتار ما و .. رو حاکمیت میکنه حال با مستقیم شدن مارس، بینش های درونسازی شده ما میتونن تبدیل به عمل بشن.

با پایان حرکت برگشتی و مستقیم شدن مارس، اکنون ما نیروی تازه ای رو احساس میکنیم تا بروی اهدافمون متمرکز بشیم. برگشتی مارس بما یاد داد که با سرعت جلو رفتن مهم‌نیست، باید هدایت شده و حساب شده پیشروی کرد.

با انرژی روبه جلو مارس درست یکروز بعد از انرژی ماه کامل نشان ماهی، جهان ما رو بسمت انرژیهایی هدایت خواهد کرد برای کشف واقعیت های موجود.

 


تحلیل و بررسی ماه کامل در نشان ماهی

ماه کامل در نشان ماهی ؛

ماه کامل 26 اگوست در سه درجه نشان ماهی بود. در نشان عرفانی و عمیق ماهی ما رو دعوت کرد. دعوت کرد تا از درسهایی که در طول چرخه یکساله اش بدور زودیاک گرفتیم با حمایت روح بزرگ جهان به بیداری بالاتر برسیم.

ماهی، یک عنصر مرتبط با آب هست. نشان نهایی خانه دوازدهم ما رو به تاریکترین و پنهان ترین مکانهای اقیانوس روح مون میبره. نشان ماهی با نماد دوماهی مخالف هم نشوندهنده خوداگاه و ناخوداگاه ما هستن که باید اونها رو به منبع نور الهی وصل کنیم.

اینجا بحث این نیست که فقط باید سمت نور حرکت کنیم. چرا که در تاریکی ها هم هدایایی هست. باید نور و تاریکی رو در کنار هم . برای هم ببینیم. و این ماه کامل نشان ماهی، مثل دعوتنامه ای هست از طرف روح بزرگ جهان تا ما پایه های ارتباط معنوی مون رو قویتر کنیم. تا کشف کنیم نیروهای قدرتمند زندگیمون رو.

 

از ماه کامل قبل در نشان ماهی یکسال گذشت. این فرصت خوبیه تا به الگوهای تفکر یکسال پیش تون فکر کنین. اون احساساتی که شما رو در نقش قربانی قرار میداد. در این چرخه، بما فرصت رشد داده شد تا از ترس هامون رها بشیم و تفکر قربانی شدن رو دور بینداریم.

ترین حمایتی نپتون و ژوپیتر بما میگه چطور میخوای از قلبت پیروی کنی وقتی اعتماد بهش نداری و هنوز در سایه هاش، ترس هاش و تردید هاش گرفتاری؟

گرند ترین زمین بین سترن، اورانوس و خورشید ما رو حمایت میکنه برای رشد و جوانه زدن مجدد در پایه های اصولی تر و محکم تر. تلاشهای گذشته ما امروز پلی میشن برای برای اهداف بلند مدت آینده ما.

خورشید و اورانوس بما اعتماد بنفس میدن تا روی صحنه زندگی بهترین نمایش خودمون رو اجرا کنیم.
ماه و سترن بما حس محافطت میدن از تمام چیزهایی که در کنار اونها احساس امنیت میکنیم. تعهدات ما به اونها قویتر میشه و حتی به خودمون هم ما میتونیم امنیت احساسی رو تثبیت کنیم.

انرژی ماه و اورانوس خلاقیت هامونو از انرژی سرشاااار خودش اکنده میکنه. به شهودتون اعتماد کنین. اون بشما میگه چه فرصتی در کجا منتظر شماست..
ونوس و پلوتو .. پلوتو به چالش میکشه ارزشهای شما رو.‌ ارزشهایی که در روابط عاطفی یا مالی شما حکمفرماست.

از خودتون بپرسید چی براتون ارزش داره؟

یه گریزی هم بزنیم به ستاره فومال الحوت..

فومال الحوت نام عربی این ستاره هست به معنی دهان ماهی.

این ستاره در سه درجه نشان ماهی واقع شده یعنی دقیقا در همینجایی که ماه کامل رو داریم و بنوعی نشون دهنده تکامل معنوی هست.. جز ستارگان سلطنتی هست و از جنس مرکوری و ونوس.‌ نماد تغییر تفکرات.

ستاره شانس و قدرتمندیه که در زرتشتیان قدیم بعنوان ستاره زمستان یاد میشده ازش. در ارتباط هست با تولد عیسی مسیح

فوم الحوت ارمان های بزرگ داره. معتقده با عشق میشه قلب همه رو فتح کرد. ارک انجل اون گابریل هست. این ستاره با قدرت مرکوری میتونه مفاهیم و اندیشه های قوی ایجاد کنه.

در قسمت سایه، این ستاره قوی میتونه جذب عناصر منفی رو افزایش بده.

و این بستگی به خودتون داره که چقدر از انرژی عشق و شانس این ستاره استفاده کنین.

برای همه تون ماه کامل سرشار از برکت و ارامش همراه با صعود معنوی رو ارزو میکنم.

 

🍃ناماسته الوها♾

با عشق و برکت 💙ماریا

فارسی هوروسکوپ


تحلیل و بررسی خوشه در ارک تایپ تکاملی

خوشه در ارک تایپ تکاملی ؛ خوشه یه نشان متغیره با عنصر زمین.‌. درست مثل دوقلو، کماندار و ماهی.‌ با خوشه ما بطرف نقطه عطف حرکت میکنیم.. تغییر اب و هوا .. بسمت روزهای کوتاه و تاریک و سرد.‌.جو شروع میکنه به تغییر..‌نوعی سقوط..‌
خوشه مرز هست.. اگه دوقلو مرز بین بهار و تابستان هست، خوشه مرز بین تابستان و پاییزه.. با نقطه عطف بسیااار بسیاار بالاتر.. با تغییری عمیق تر.. درک من از ارک تایپ ویرگو یا خوشه این هست که بخاطر نواقص گذشته، ناخالصی ها، خودخواهی ها روح در مسیر جدیدی قرار میگیره برای فضای الهی بالاتر..‌ اشتباهات منجر به تجزیه و تحلیل میشه و در نهایت باعث فروتنی و بخشش و بیگناهی.

آنالیز خوشه برای تقویت توانایی ها

ویرگو در حال انجام اصلاحات و در حال حرکت هست بسمت کمال‌ .‌. با توجه به حاکمیت مرکوری روی این نشان ما اطلاعات خام زیادی بدست میاریم تا بوسیله اونها مسیرهایی رو جستجو کنیم که کمال ما در انهاست.. در طرف دیگه کایرن هم از دیگران‌حاکمان این نشان هست با تاکید بر بهبود توانایی ها. این ارک تایپ مانند تمام نشانهای زمین، احترام عمیقی برای طبیعت و قدرت شفای خود قائل است. وقتی انرژی خوشه خودتون رو از دست میدین وارد تاریکی ها و سردی ها میشید.

با ورود خورشید به خوشه ما فرصتی پیدا میکنیم برای تحقق بخشیدن به جستجوهامون با ذهن مرکوری .. یعتی جایی که ما جزییات رو در نظر بگیریم. ارک تایپ خوشه نماد تلاش ذهن مبهم مرکوری ماست برای رسیدن به کمال.‌
خانه مخالف خوشه، ماهی است..‌یعنی در عین حال که بدنبال کمال هستیم باید اطمینان هم داشته باشیم که در نهایت جستجوی ما به نتیجه خواهد رسید گرچه ناقص ..
پس اماده دیدن وضعیت ها باشید تا در صورت لزوم اصلاحات مورد نیاز را انجام بدین.‌. هدف تکاملی خوشه ارتباط موثر و بهینه بین اگاهی های ما از جزییات (خوشه) و تصویر کلان (ماهی) اهداف هست.

با عشق و برکت 💙ماریا

فارسی هوروسکوپ


Mercury direction in Leo

Mercury direction in Leo ؛ مرکوری راس ساعت 8:55 دقیقه فردا در °11 درجه لئو مستقیم میشه در حالیکه مربع اون به ژوپیتر میتونه باعث بشه ما چیزهایی رو بگیم که هرگز جرات اونو نداشتیم.. ژوپیتر در عقرب ما رو به ناشناخته هامیبره، فراتر از حجاب ها..‌ به عمق قلمروهای متافیزیکی مخصوصا که با نپتون هم در زاویه هماهنگ قرار گرفته.. این زاویه گرچه به ظاهر سخت هست اما ذهن شما رو به جایی هدایت میکنه که روح شما در اونجاست برای یادگیری و تمرکز.

مرکوری در تاریخ 26 جولای برگشتی خودش رو در نشان لئو شروع کرد و این برگشتی از لحاظ شخصی روی غرور ما تاثیرگذار بود. از کوچکترین کلمات در ارتباطاتمون، ما بازخور توهین میگرفتیم و هر چیزی در این راستا میتونست به غرور ما لطمه بزنه.. در بُعد درونی میبایست روی سایه های ارتباطی خودمون با دیگران کار میکردیم.‌ در مرکوری برگشتی باید کاملا اگاهانه نسبت به رفتار و اعمال دیگران برخورد میکردیم و با قلب و روح، شرایط قضاوتی ، برنامه ریزی و .. رو درک میکردیم.. مرکوری برگشتی بنوعی اجازه داد ما با قلبمون اشتی کنیم.

تحلیل Mercury direction in Leo

درست قبل از مستقیم شدن سیاره پیام و ذهن، ونوس در یک زاویه هماهنگ با مرکوری قرار میگیره تا روابط عاطفی و ارزشی ما با سرعت و عمق بیشتری پیشروی کنند. ما اکنون با “حقیقت قلب” میتونیم حرف بزنیم و ارتباطات رو در شفافیت و وضوح بیشتری پیش ببریم. درخشش بی نظیر ژوپیتر و نپتون فرصت بسیار خوبیه برای پیشروی به عمق دنیای درونی مون.. ابن زمان، زمات تولدهای جدیده.. راه های جدید، مسیرهای جدید، ایمان ما قویتر میشه و ما آروم آروم درک میکنیم تحولاتی که باید اونها رو بپذیریم و در مسیرمون قرارشون بدیم.  نپتون و ژوپیتر مارو به آغوش عمیق و بینهایت کیهان هدایت میکنن و با مستقیم شدن مرکوری خدای پیام اور، پیام آزادی برای همه ارسال میشه.

آغوشتون رو برای دریافت بهترین و قویترین فرکانس ها از طرف خدای خرد و ثروت و خدای دریاها و معنویت باز کنین.

 

با عشق

💙ماریا

فارسی هوروسکوپ

مسیر تغییرات برای شما

نمودار تولد شما - نقشه زندگی شماست.

با درک نقشه زندگیتان بهترین مسیر را انتخاب خواهید کرد.

زندگی گذشته شما، کلید اینده شماست.

تفسیر کارمیک ماه به شما کمک میکند بدانید چه درسهایی برای شما در این زندگی نهفته است.

نام شما و زمان تولد شما تصادفی نیست.

تفسیر عددشناسی به شما کمک میکند برای درک قدرتهای پنهان زندگیتان

تاروت، یک اوراکل قوی برای ارتباط شما با دنیای عمیق خودتان است.

تفسیر تاروت راهی برای نشان دادن حقایق شخصی و پنهان شماست.

جایگاه واقعی خودتان را کشف کنید

تا بهترین باشید.

انرژی های لحظه ای سیارات را هر روز با ما دنبال کنید.

آنها بهترین راهنمایان روز هستند.

Astrology is a Language

If you understand this language, the sky speaks to you

~Dane Rudhyar

اولین باری که با ستاره ها اشنا شدم شش ساله بودم.. اولین آشنایی م با اخترک B612 بود.. زمانی که پدرم کتاب شازده کوچولو رو برام خرید و من تمام عکسای سیاه و سفیدش رو با ابرنگ رنگ رنگی کردم. اونموقع ذهنم پیش ستاره ای بود که با یه گل تنها مونده بود.. اخر داستان هم برای ذهن کودک من اونقدر مبهم بود که اونروزها نفهمیدم اخر سر تونست شازده کوچولو به خونه ش برگرده یا نه.

بعد از اون با کتابهای طالع بینی آشنا شدم.. انواع هندی و چینی و خورشیدی و بعد یک روز ویترین یه مغازه در شمال، کتاب تاروت منو صدا زد. ورود حقیقی من به کیهان ازونجا شروع شد.. و تاریخ هنر تکمیل کننده مسیر من در راه کیهان بود با نمادهای رنگ و طرح.. از طریق نمادگرایی ها و اسطوره شناسی ها با سیارات پیوند عمیق تری خوردم.

امروز درک کردم که بهبودی یعنی بالابردن و قویتر کردن ویژگی هایی که با وضعیت موجود مقابله کنه و معتقدم کیهان راهنمای خوبی هست. من یاد گرفتم که رشد من و دیگری در هم گره خورده و با رشد تو، رشد من هم میسر میشه و این رشد گاهی نیازمند راهنماست. هدف من اشتی با اسمونیه که مدتهاست عمیق نگاهش نکردیم. درک سیارات، یعنی درک ذره ذره وجود الهی خودمون و من خوشحالم که امروز می تونم سهم کوچکی در این درک داشته باشم.

the horizone far away