تحلیل آسترولوژی ترنزیت ونوس به نشان عقرب   ترنزیت ونوس در نشان عقرب از 8 اکتبر تا اول نوامبر بطول می‌انجامه.. ترنزیتی که شما رو به عمق قدرتهای خودتون میبره.   پایانها و اغازها یکی از مضامین‌مهم انرژیها در این روزها، اغازها و پایان‌هاست. اگه در حال ایجاد تحولات اساسی در زندگیتون هستین، تردید نکنین […]


ونوس امروز در ساعت 18:13 دقیقه وارد لیبرا شد. لیبرا خانه ونوس هست و بعد از خوشه سختگیر و منتقد، حالا نوبت تعادل و هماهنگی هست.‌ ونوس در لیبرا بما یاد میده هر ادمی، هر سلیقه ای ارزش خاص خودشو داره و ما برای حفظ هویت‌مون باید به ارزشها و خواسته های خودمون اعتماد کنیم.‌ […]


قدرت نهایی قلب ونوس عشق رو با قدرت قلب خواهد ساخت.‌ کارت قدرت نهایی، کارت مرتبط با نشان لئو هست و حالا با ترنزیت ونوس به نشان لئو، معانی اون در معانی کارت ملکه ادغام‌ میشه تا بما معنای عمیق قدرت نهایی قلب رو بیاموزه. کارت قدرت نهایی، بر اساس صورت فلکی لئو طراحی شده.‌ […]


تحلیل آسترولوژی ترنزیت ونوس به نشان لئو   ونوس الهه عشق و زیبایی در ساعت6:23دقیقه بامداد از نشان خرچنگ خداحافظی و وارد نشان لئو میشود تا گرمای صادقانه و کودکانه لئو رو در قلبهامون شعله‌ور کنه. این دعوت کیهان هست برای ما که با انرژیهای خالص قلب، بدرخشیم.‌.‌ عاشقی کنیم.. دوست بداریم و دوست داشته […]

1 2 3 9