تحلیل آسترولوژی ماه نو نشان عقرب ماه نو نشان عقرب در 28 اکتبر ساعت 07:07دقیقه بامداد زمان کیمیاگری قدرتمند روح ماست.‌ زمانی برای تولد با هویتی جدید. این‌ماه نو در مخالفت با اورانوس قرار داره، یک‌تماس قدرتمند بیدارگری از ابعاد بالاتر برای پیوستن به هدف و مسیر روح ما. ماه نو نشان عقرب با انرژیهای […]


لیلیت در انرژیهای پیوند با نپتون برگشتی‌روی 16 درجه قرار گرفته.‌ قبلا هم گفتم که انرژی لیلیت در ماهی چیزی فراتر از تاریکی های جنسی هست که بعضا بهش اشاره میشه!! چرا که بحث لیلیت بحث “جنسی” نیست… بحت تبعیض “جنسیتی” هست و انرژی لیلیت در پیوند با نپتون نیاز انرژی های زنانه است به […]


آغاز حرکت برگشتی اورانوس   اورانوس در ساعت 6:56دقیقه بامداد 12 اگوست حرکت برگشتی خودش رو شروع میکنه. آغاز حرکت برگشتی اورانوس امیخته به انرژیهای قدرتمند مستقیم شدن ژوپیتر و ورود مرکوری به لئو هست. انرژیهایی قوی برای روشنگری ذهن ما برای ایجاد واقعیت های حقیقی.   اورانوس انرژی برگشتی اورانوس یک انرژی تغییر ناگهانی […]


مستقیم شدن ژوپیتر اگه منتظر یه زمان با انرژی های مثبت کبهانی برای شروع یا تصمیم جدیدی بودین با مستقیم شدن ژوپیتر اون انرژی در دسترس شما قرار میگیره. امروز ساعت 18:07 دقیقه ژوپیتر مستقیم میشه.‌ 10 اپریل (21 فروردین) حرکت برگشتی خودش رو شروع کرد و بشما کمک کرد در طول این بررگشتی شما […]

1 2 3 10