ونوس در آکواریوس، سرکش زیبا   ونوس امروز ساعت20:15 دقیقه وارد نشان اکواریوس میشه.. سیاره عشق و زیبایی و ارزش ها تا 25 مارس در نشان اکواریوس حرکت میکنه تا ما فضای بیشتری داشته باشیم برای شناختن زیبایی هامون. ونوس بعد از برگشتی چهل روزه افسانه ایش در نشان عقرب، اروم اروم به ونوس دیگه […]