ماه در ماهی در پیوند با کایرن 🍃DAILY OVERVIEW🍃 ▫️Jan 12, 2019▫️ ماه در ماهی روی 25 درجه و در فاز خاموشی..‌فاز خاموشی زمانی هست که ماه داره مرزهای دونشان رو طی میکنه..‌ در 28 درجه به کایرن پیوند میخوره.. استاد شفا و زخم ها.. امروز ممکنه حس یه دردعاطفی یا تجربه احساسات سخت و […]


پیوند خورشید و پلوتو، قدرت درون 🍃DAILY OVERVIEW🍃 ▫️Jan 11, 2019▫️ امروز روز قدرتمند هفته س.. خورشید به پلوتو پیوند خورده و از ما میپرسه برای رسیدن به اهدافت چقدر قدرتمندی؟! این پیوند میتونه اراده شما رو عمیقا قدرتمند کنه.. حس خواهید کرد هر کاری‌که اراده کنین میتونین انجام بدین و فقط باید مراقب قدرت […]


تحلیل و بررسی ماه کامل نشان قوچ ماه کامل نشان قوچ؛   ماه کامل نشان قوچ در درجه 1 و در پیوند با کایرن هست. بنابراین بعنوان اولین نگاه ما باید تصمیم بگیریم که کدوم یک از ضعف هامونو باید با شجاعت ببینیم و اونو حل کنیم. این ماه کامل در یک درجه نشان #قوچ […]


تحلیل و بررسی ماه کامل در نشان ماهی ماه کامل در نشان ماهی ؛ ماه کامل 26 اگوست در سه درجه نشان ماهی بود. در نشان عرفانی و عمیق ماهی ما رو دعوت کرد. دعوت کرد تا از درسهایی که در طول چرخه یکساله اش بدور زودیاک گرفتیم با حمایت روح بزرگ جهان به بیداری بالاتر […]