مرکوری وارد نشان قوچ شد..‌ نشان قوچ متعلق به مارس جنگجو هست که الان در نشان تحت حاکمیت مرکوری، به تاخت و تاز مشغوله.. نشان قوچ، نفس و شخصیت ما در واقعیت های فیزیکیه و بما نشون میده که ما چطوری از قدرتمون استفاده میکنیم. ارتباطات میتونه تحت انرژی مارس، بسیار جنگجویانه بشه.. اطلاعات مربوط […]


نپتون در هماهنگی انرژیکی با مارس   زاویه نپتون و مارس هم امروز دقیق میشه..‌‌ مارس حاکم خونه یکم هست و نپتون حاکم خونه دوازدهم..‌ خونه اول محل ابتدایی ترین سطح موجودیت ما هست..‌ در استرولوژی تکاملی تعریف میشه به اولین لحظه تولد، خالص ترین نیرو و اتش زندگی ما.‌ خونه دوازدهم، خونه ماهی ها، […]


ونوس در آکواریوس، سرکش زیبا   ونوس امروز ساعت20:15 دقیقه وارد نشان اکواریوس میشه.. سیاره عشق و زیبایی و ارزش ها تا 25 مارس در نشان اکواریوس حرکت میکنه تا ما فضای بیشتری داشته باشیم برای شناختن زیبایی هامون. ونوس بعد از برگشتی چهل روزه افسانه ایش در نشان عقرب، اروم اروم به ونوس دیگه […]


تحلیل آسترولوژی ترنزیت مارس به نشان تارس   ????DAILY OVERVIEW???? ▫️Feb 14, 2019▫️ مارس امروز وارد نشان عشق میشه????????♉️ تاااااازه…‌ ساعتی که به تایم ایرلن وارد نشان عشق میشه14:22 دقیقه هست.. یعنی2:22???????????????? مگه داریم بهتر از امروززز????????????????♾???????????? .. امروز جشن ولنتاین هست..‌مارس هم وارد تارس میشه تا ما شروع به تمرکز کنیم روی اهداف و […]