عدد شخصی امسال شما در حقیقت بنوعی شماره مسیر زندگی شما در امسال هست. در انرژیهای ماه سپتامبر ما بیشتر ارتعاش عدد شخصی مونو حس میکنیم. انرژیهای سپتامبر بشما کمک میکنه که با نقطه عطف انرژیهای عددی امسالتون روبرو بشین.‌ عدد شخصی امسالتون رو میدونین؟..   عدد شخصی عدد شخصی زندگی شما بر اساس تاریخ […]


استلیوم خوشه خورشید وارد خوشه شد تا انرژی خوشه شدت و قدرت بیشتری بگیره و ما تمرکز بیشتری روی درسهای خوشه داشته باشیم.‌در حقیقت استلیوم خوشه در اواخر اگوست با ورود مرکوری به خوشه تکمیل میشه. انرژی که تا سپتامبر ادامه خواهد داشت.   مارس پیشقدم این سیارات بود که در 18 اگوست وارد خوشه […]


ترنزیت مارس به نشان خوشه    مارس در 18 اگوست ساعت 9:48 دقیقه وارد نشان خوشه میشه دیدار بعدیش با انرژی های لئو در ژوئن 2021 خواهد بود. ترنزیت مارس به نشان خوشه از 18 اگوست تا 4 اکتبر بطول خواهد انجامید. انرژی مارس، تکاپویی و شور و اشتیاق و فعال کردن فرصت هایی است […]


مستقیم شدن ژوپیتر اگه منتظر یه زمان با انرژی های مثبت کبهانی برای شروع یا تصمیم جدیدی بودین با مستقیم شدن ژوپیتر اون انرژی در دسترس شما قرار میگیره. امروز ساعت 18:07 دقیقه ژوپیتر مستقیم میشه.‌ 10 اپریل (21 فروردین) حرکت برگشتی خودش رو شروع کرد و بشما کمک کرد در طول این بررگشتی شما […]