برگشتی مرکوری در نشان ماهی   امروز در ساعت21:47 دقیقه مرکوری حرکت برگشتی خودش رو در’39°29 درجه نشان‌ماهی شروع میکنه. برگشتی سیارات درونی به دلیل ارتباط با انرژی های روزانه، تاثیر زیادی روی ما دارن.‌ مرکوری سیاره ذهن‌منطقی و تحلیلی ماست و برگشتی اون در نشان ماهی، یعنی اخرین نشان زودیاک رخ میده.. درست روی […]


ترنزیت مرکوری به نشان ماهی چگونه زندگی شما رو تحت تاثیر قرار میده..     قوچ ها و رایزینگ قوچ ها شما قوچ های پرانرژی عبور مرکوری از خونه انتهایی و ناخوداگاه شما رو آرومتر میکنه..‌شما عمیق تر در برنامه هاتون فکر میکنین..‌ایده هاتون شخصی میشه و در ذهن درونی خودتون. در طول دوران حضور […]


نپتون، بیداری معنوی 🍃DAILY OVERVIEW🍃 ▫️Jan 10, 2019▫️ الان که دارم‌اینو براتون‌مینویسم ماه در 1 درجه ماهیه😊.. ماه در ماهی و احساس شما در دریای عمیق خونه دوازهم اروم میگیره..‌ خیالتون راحت که ماه تا پایان روز جمعه در نشان ماهی حرکت میکنه..‌‌ یه زمان خیلی خوبه برای ارامش روحتون… نپتون حاکم نشان ماهی از […]


تحلیل و بررسی سیاره مارس در نشان ماهی     مارس سیاره انرژی و عمل وارد ماهی میشه. نشان ماهی، نشان ارتباط با تعالی و حضور ملکوته.. آگاهی ذاتی انسان در این آخرین نشان زودیاک نهفته و حالا با حضور مارس در این نشان ما انگیزه پیدا میکنیم که ماهیت روح ناپایدار مون رو بشناسیم. […]