ماه کامل نشان کماندار، پرتال دروازه طلایی ماه کامل در °53’25 درجه نشان کماندار فردا 17 ژوئن در ساعت 1بعد از ظهر در مرکز گلکسی، ما رو وارد پرتال بالاتری از اگاهی خواهد کرد.‌ رسیدن ما به حقیقتی بزرگتر وحکمتی عمیق تر.‌ فعال شدن دو دروازه طلایی و نقره ای مربوط به قدرتهای ارکتایپ زنانه […]


خورشید، سترن و پلوتو، فرصتی برای تماشای تاریکی با نور حقیقت   گاهی سخته که شجاعت پیدا کنیم و بسمت سرزمین های جدید حرکت کنیم و خورشید تارس با تبادل انرژیهای قدرتمند سترن و پلوتو  در حال شارژ کردن قدرت درونی شماست برای کشف اون سرزمینها. امروز زاویه خورشید با سترن دقیق میشه و با […]


تحلیل آسترولوژی نیمه اول ماه می   نیمه اول ماه می در حقیقت یه نقطه عطف هست چونکه انرژیهای این ماه تغییرات زیادی رو داره. در: 4 می( 14 اردیبهشت) ماه نو نشان تارس بعد از اون در 6 می(16 اردیبهشت) مرکوری وارد تارس میشه و در نهایت در 15 می(25 اردیبهشت) ونوس وارد خونه […]


پیام آسترولوژی پیوند خورشید و مرکوری در نشان ماهی برای دوازده نشان زودیاک   قوچ‌ها: این‌پیوند شما رو فراخان میکنه تا مسوولیت کارهاتونو بعهده بگیرین.. ارتباطاتتون‌با دیگران و ارزیابی کنین و اهداف اینده رو روی پایه هایی قوی و استوار بسازین.‌ اورانوس در تارس روی ارزشهای شما در طی هفت سال کار میکنه تا سرمایه […]