پیوند خورشید و پلوتو، قدرت درون

🍃DAILY OVERVIEW🍃
▫️Jan 11, 2019▫️

امروز روز قدرتمند هفته س.. خورشید به پلوتو پیوند خورده و از ما میپرسه برای رسیدن به اهدافت چقدر قدرتمندی؟!
این پیوند میتونه اراده شما رو عمیقا قدرتمند کنه.. حس خواهید کرد هر کاری‌که اراده کنین میتونین انجام بدین و فقط باید مراقب قدرت طلبی های خارج از محدوده تون باشین.‌ این زاویه اغاز یه چرخه‌س که بهتون قدرت عمیق قلبی میده برای دنبال کردن اهدافتون و همونطور که گفتم مراقب ایگوهاتون باشین که شما رو گرفتار خودشون نکنن.

مربع‌ نپتون و ژوپیتر رو هم داریم به اوج انرژیش نزدیک میشیم.. 13 ژانویه اوج انرژی این زاویه هست و این نخستین مربع هست از سه مربعی که در طول امسال این رو سیاره با هم دارن.‌
این میدان انرژی حقیقت و بیداری رو در خودش داره. انرژی گسترده و قدرتمند ژوپیتر دراین زاویه ازتون میخواد که حقایق رو بوضوح ببینین تا بتونین خودتون رو از چیزهای منفی ازاد کنین..‌چیزهایی که باعث رکود و عقب نشینی شما میشن.‌
الان که اینو براتون می نویسم‌ماه در 14 درجه به نپتون پیوند خورده‌.. ماه هم در این زاویه کمکتون میکنه تا احساسات واقعی تونو تشخیص بدین.
با پیوند ماه در ماهی و نپتون، کمی روی عمق معنویات کار کنین و دقت کنین که ژوپیتر سعی میکنه چه حبابی رو از دور سر شما به چالش بکشه تا شما حقیقت ها رو نگاه کنین.

 

جمعه تون اروم
💙ماریا


تحلیل و بررسی ماه نو نشان خرچنگ در نوامبر 2018

” اخرین فرصت”

ماه نو نشان عقرب در 15 درجه.. دقیقا در وسط اعتدالین پاییز آخرین فرصت ماست تا ناشناخته های قلب و ذهنمون رو کشف و ازاد کنیم.‌

این ماه در مورد ورود ما به ابهای عمیق عقرب است..‌ نشانی که با برگشتی ونوس بما کمک کرد تا سایه های خودمون رو ببینیم، بشناسیم و بما زخم های قلبمون رو نشون داد تا اونها رو درمان کنیم..‌این ماه نو برای حس کردن و لمس چیزهایی که باید مورد توجه ما قرار بگیرن ..

نپتون‌حاکم خونه دوازهم، در این ماه نو بما فرصت میده که تمام‌مسایل رو از دریچه قلب و عمق ناخوداگاه روان و سیال مون نگاه کنیم. نپتون اکتاو بالای ونوس هست.. نپتون از بخشش میگه و پذیرش و درسهای ونوس برگشتی در این ماه نو تبدیل میشه به بخشش و رها کردن.‌ اورانوس و ونوس هنوز اصرار دارن که روابط بی پایه نباید ادامه داده بشن.‌
قدرت پلوتو در این‌ماه نو ما رو با حقیقت ها روبرو و هماهنگ میکنه.

ماه نو با نود شمالی در ابهای خرچنگ هماهنگه و ما باید ریشه های احساسات و اعتمادمون رو بسنجیم..‌ نودشمالی و نود جنوبی در 29 درجه نشان خرچنگ و کپریکورن دقیقا نشوندهنده تغییر انرژی و فرکانسی هستن که دیروز بهتون گفتم. باز شدن یه فصل جدید برای کارکردن روی ریشه های اعتقادی و امنیتی خودمون تا یکسال و نیم اینده.


ژوپیتر در 29 درجه عقرب و درحال ورود به خانه..‌ حضور ژوپیتر در این اخرین درجه های عقرب نیز میتواند بما در کشف گوشه های پنهان روح مون بما کمک کنه..‌با ورود ژوپیتر به کماندار انرژی جستجوی ما متمرکز میشه روی دنیای بیرونی و این اخرین فرصت ماست که چنگ بزنیم به اعماق اقیانوس روحمون و اون رو لایروبی کنیم و احساسات مدفون شده مون رو بیرون بکشیم.‌

این‌ماه نو توسط قدرتهای نپتون و پلوتو بخوبی حمایت میشه.
نپتون در ماهی و ماه نو در عقرب ذهن‌ناخوداگاه ما رو باز میکنن تا بتونبم براحتی صدای احساس و شهودمون رو بشنویم و با ناشناخته های پنهانمون روبرو بشیم.‌

در این ماه نو عقرب چندتا سیاره مهم روی درجه29 هستن.‌. اورانوس، ژوپیتر، نودها و کایرن و این یعنی این ماه نو، دقیقا یه ماه با تولد فرکانسها و انرژیهای جدید هست. فرکانسهایی که ما رو به بُعد بالاترمون میبرن. چندماه روی خودمون و فرایندهای درونی کار کردیم و دیگه کم کم باید ورژن جدید ما، متولد بشه.

این‌ماه نو در ابها ما رو به بخشش فرا میخونه.. به همدلی کردن.. به عشق ورزیدن به جهان هستی.. به عشق ورزیدن به قلب خودتون.

ماه نو نشان عقرب شما رو به عمق اقیانوس بیکران و لایتناهی قلبتون‌میبره..‌

با عشق ورزیدن به خودتون، به عشق بیکران‌جهان میرسین چراکه ما، تکه ای ازین پازل بزرگ عشق هستیم و باید اون رو با عشق و بخشایش راستین پر کنیم.

 

کارت تاروت مرتبط  با 15 درجه نشان عقرب، شش جام هست ..

کارت شش جام مربوط به سخاوت و قدردانیه.. سپاسگزاری ما رو به دریافت نعمتهای بیشتر هدایت میکنه و از طرفی کارت در مورد زندگی خانوادگی ما میگه..‌ کارتی که از گذشته و خاطرات دوران کودکی یاد میکنه و بما میگه که برای اینکه در قلب دیگران باشیم، باید مسیرهای درست رو انتخاب کنیم. کارت میگه نگاهی‌به گذشته میتونه بشما بگه که ماهیت بی تکلفی و سادگی برای همدلی کردن با دیگران، چه امتیازاتی رو بشما داده.

وقتشه با یکسری عادتهای اشتباه که در قلبتون بوده، خداحافظی کنین.

 

ماه نو عشق برای قلبهاتون سرشار از برکت💙

 


نشان عقرب، یه نشان زنانه است  و توسط مارس و پلوتو حاکمیت میشه و بیانگر نیروی زندگیه. این نیرو بسته به نحوه استفاده ازاون میتونه مخرب یا خلاق باشه و بستگی به سطح آگاهی و کنترل ما داره. در سطوح بالاتر ائن بیداری معنوی رو نشون میده و در سطوح پایین تر غرایزو شور و قدرت.

نشان عقرب بعد از لیبرا آغاز میشه. جایی که در اون ما روابطمون رو با دیگران آغاز کردیم تا از طریق تعادل در مورد خودمون یاد بگیریم.. در مورد هویت خودمون  و بین روابط شخصی و اجتماعی مون هماهنگی ایجاد کنیم.

در ارکتایپ لیبرا ما در حال یاد گرفتن ایجاد تعادل بودیم و جنبه های متضاد طبیعت رو سعی کردیم در هماهنگی قرار بدیم. در ارکتایپ عقرب ما با سطوح دوگانه انرژی عقرب و  محدودیت ها  رو برو میشیم تا از اونها برای صعود یا تماکل استفاده کنیم. عقرب با روح و اصل تکاملی ما همبستگی داره. ما از نیروهای جهانی و قدرت منابع بالاتر اگاه هستیم و می خواهیم با اونها متحد بشیم برای روند رشد تکاملی. ما در ارکتایپ عقرب با درخشانترین و تاریکترین بخشهای خودمون روبرو هستیم .. ما انتخاب میکنیم که محدودین ها رو از بین ببریم و از الگوهای رفتاری گذشته مون که مانع رشد ما شدن، درس بگیریم.

 

در نهایت، عقرب جاییه که ما خوب یا بد، نور یا تاریکی و عشق یا نفرت رو انتخاب می کنیم.

برای آشنایی با مبحث اسطوره شناسی نشان عقرب، به ویدیو زیر گوش کنین: