امشب ساعت23:17 دقیقه، پلوتو حرکت برگشتی خودش رو روی ’09°23 درجه نشان کپریکورن شروع میکنه.‌ فرایندی که بیرحمانه، شما رو به گذشته میبره، شما رو با اون مواجه میکنه تا تمام سیاهی ها، ترس‌ها و تاریکیهاش رو ببینین. این برگشتی در حالی اتفاق میفته که نودجنوبی امروز با قرار گرفتن روی 20 درجه نشان […]


نپتون، بیداری معنوی 🍃DAILY OVERVIEW🍃 ▫️Jan 10, 2019▫️ الان که دارم‌اینو براتون‌مینویسم ماه در 1 درجه ماهیه😊.. ماه در ماهی و احساس شما در دریای عمیق خونه دوازهم اروم میگیره..‌ خیالتون راحت که ماه تا پایان روز جمعه در نشان ماهی حرکت میکنه..‌‌ یه زمان خیلی خوبه برای ارامش روحتون… نپتون حاکم نشان ماهی از […]


تحلیل و بررسی ترنزیت مارس به نشان قوچ   .. ♂️♈️🚩 🚩مارس روی درجات انتهایی.. فردا دقیقا در اول ژانویه ساعت 5:49 دقیقه مارس وارد خونه خودش یعنی نشان قوچ میشه. مارس سیاره انرژی و عمل هست و با شروع سال نو، با ترنزیت مارس به نشان قوچ قدرتی رو به کل زودیاک تزریق میکنه […]


  بررسی مرکوری در خانه های چارت تولد   مرکوری در خانه دوازدهم چارت ناتال توانایی زیاد برای ارتباط با متافیزیک و قدرتهای جهان. فرد بینش قوی پیدا میکنه که داشتن این قدرتها میتونه اون رو به انزوا بکشه.‌ فرد باید مراقب بیماریهای روانی باشه.. اون بیشتر روی دریافتی های شهودیش تصمیم گیری میکنه..   […]