ثبت لحظات جادویی ماه گرفتگی 28 جولای..

برای روزی که نباشیم..‌

 

 

این بزرگترین ماه گرفتگی قرن بود و ما با قلبمون ذره ذره اش رو حس کردیم..

لحظه به لحظه اش رو ثبت کردیم.‌. 

 

ثبت لحظات کیهانی
ثبت لحظات کیهانی
ثبت لحظات کیهانی فارسی هوروسکوپ ماریا
ثبت لحظات کیهانی
ثبت لحظات کیهانی
ثبت لحظات کیهانی فارسی هوروسکوپ ماریا
ثبت لحظات کیهانی فارسی هوروسکوپ ماریا