مستقیم شدن نپتون امروز راس ساعت16، فرکانسهای نپتون، به فرکانسهایی پرقدرت و روبه جلو تبدیل میشن.‌ 21 ژوئن بود که نپتون حرکت برگشتی خودش رو شروع کرد تا درهای قلمرو روح رو برای 159 روز برای ما باز کنه.. 159 روز بما فرصت داد تا نگاهی عمیق کنیم‌به ارزوهامون و درک کنیم که رویاها و […]


تحلیل آسترولوژی ماه نونشان کماندار ماه نو نشان کماندار در ساعت 18:34دقیقه 26 نوامبر، در نشان اتش و حقیقت‌گرای کماندار ما رو دعوت میکنه به سفر و کشفهایی فراتر از ابعاد سه‌بعدی. بقول پروست: سفر واقعی دیدن مناظر جدید نیست. داشتن‌چشم‌اندازهای جدیده. دکان یک کماندار این ماه نو در دکان یک کماندار هست. دکانی که […]


دروازه های آتش و خون; نوامبر،ماه اتش بود. همونطور که در تحلیل استرولوژی ماه نوامبر روی تاروت و درخت زندگی توضیح دادم، گفتم که انرژی مارس با اورانوس میتونه ماه نوامبر رو بسیار اتشین کنه و خیلی مهم هست که نگاه شما، با گذشت ازین دروازه های اتش و خون، اکنون چی باشه.‌ مارس وارد […]


پیوند ژوپیتر با نقطه گلکسی سنتر     پیوند ژوپیتر با نقطه گلکسی سنتر، ژوپیتر در 19نوامبر، در ساعت 16:34 بوقت ایران روی درجه ‘7°27 درجه، همتراز میشه با نقطه مرکزی کهکشان ما یا همون گلکسی سنتر. پرتالی قدرتمند از اگاهی و اپدیت فرکانسهای جدید. این نقطه در هر 72 سال یک درجه رو به […]


ماه کامل نشان تارس دوازده نوامبر   ماه کامل در سه‌شنبه 12 نوامبر 2019 در ساعت 5:03 دقیقه بعدازظهر بوقت ایران بما قدرت میده با تکیه بر قلب کارگردان زندگیمون باشیم و اراده اگاهانه‌مون رو با اراده الهی تراز کنیم.‌ در عین‌حال این ماه کامل دارای دوجنبه حمایتی بسیار قدرتمند از سترن و نپتون هست […]