ونوس در کماندار و مستقیم شدن اورانوس در نشان قوچ ????DAILY OVERVIEW???? ▫️Jan 07, 2019▫️ الان که دارم این رو براتون مینویسم اورانوس در 28 درجه نشان قوچ مستقیم شده و ????♀????ونوس هم در 29’°29 درجه عقرب داره ابهای عمیق عقرب رو ترک میکنه تا به نشان اتش و خدای خدایان، وارد بشه در ساعت […]


تحلیل و بررسی خوشه در ارکتایپ تکاملی خوشه در ارکتایپ تکاملی ؛ خوشه یه نشان متغیره با عنصر زمین.‌. درست مثل دوقلو، کماندار و ماهی.‌ با خوشه ما بطرف نقطه عطف حرکت میکنیم.. تغییر اب و هوا .. بسمت روزهای کوتاه و تاریک و سرد.‌.جو شروع میکنه به تغییر..‌نوعی سقوط..‌ خوشه مرز هست.. اگه دوقلو […]


مستقیم شدن مرکوری در نشان لئو Mercury direction in Leo ؛ مرکوری راس ساعت 8:55 دقیقه فردا در °11 درجه لئو مستقیم میشه در حالیکه مربع اون به ژوپیتر میتونه باعث بشه ما چیزهایی رو بگیم که هرگز جرات اونو نداشتیم.. ژوپیتر در عقرب ما رو به ناشناخته هامیبره، فراتر از حجاب ها..‌ به عمق […]


تحلیل آسترولوژی خورشید گرفتگی نشان خرچنگ در جولای 2018 Solar Eclipse in Cancer, 13 july 2018 ؛ خورشید تاریک میشه و پلوتو قدرتمند در مخالفت قرار میگیره تا رویارویی های افراد سیاسی و قدرتمند تحول گرا ایجاد بشه. تحولات غیرمنتظره که ایجاد میشه و فشار بیشتری روی خرچنگ (امنیت خانه و سرزمین مادری) قرارمیگیره تا […]


خانه ها در آسترولوژی 12 خانه در آسترولوژی بر روی یک نمودار دایره ای شکل یا چرخ قرار می گیرند. چرخ های خانه ها را با چرخ زودیاک اشتباه نگیرید. آنها دو چرخ متفاوت هستند. چرخ زودیاک براساس چرخش سالانه آشکار خورشید درباره زمین ما است (در امتداد اکلیپسی)، در حالی که چرخ خانه ها […]


آسترولوژی چیست؟   بواقع آسترولوژی چیست؟ آسترولوژی مطالعه علم نفوذ و تاثیر ستارگان و اشیاء کیهانی بر زندگی انسانهاست. گفته میشود که موقعیت خورشید، ستارگان و ماه و سیارات در هنگام تولد فرد شخصیت آنها را شکل میدهد. در حقیقت بر اساس اراده و اختیار انسان، سیارات به گونه ای با تاثیر بر روح انسان، […]


اصول هفتگانه قدرت هرمس به پاس خدمات و تلاش ، او را به آسمان بردند .( نام او عربی نیست و با ازیریس پیوند دارد ) او یکتاپرستی را رشد داد و می گویند مدت چهارده قرن تا زمان نوح مردم خدای یکتا را می پرستیدند . درمتون عرفانی کلمات حکیمانه را به او نسبت […]

1 16 17 18