این یک تحلیل بسیار خلاصه و کوتاه است. نشان رایزینگ و نشان خورشیدی خود را تواما بخوانید. ضمنا از آنجا که این تعامل بر روی چارت تولد شما، نتایج دیگری ممکن است داشته باشد،  بنابراین من هرگونه تاثیرات کارمایی را بواسطه تصمیم گیری اشتباه با تاکید و صرفا روی این نوشته را از خود سلب […]


  امروز در ساعت 13:16 دقیقه، ایستگاه های سترن مستقیم میشن و این شروع ارتعاشهای جدیدی خواهد بود بر روی مدارهای انرژی ما و کیهان. با مستقیم شدن سترن و انرژیهای لیبرا ما فرصت پیدا میکنیم مرزبندیهای جدیدمون رو در ریشه و سااختارهای زندگیمون ایجاد کنیم.   سترن سترن مترادف هست با مسیر انسانیت بسمت […]


چهار سوار سلطنتی و نایت های تاروت   ما در تاروت با چهار نایت Knight روبرو هستیم..‌ این چهارنایت منطبق بر چهارسوار سلطنتی پرشیا هستن که به سواران روز رستاخیز مشهورن.. چهار سوار سلطنتی به چهار ستاره ثابت رگولوس، الدباران، فم الحوت و انتارس اشاره دارن.     رگولوس نگهبان شمال هست که با ارک‌انجل […]


????DAILY OVERVIEW???? ▫️Jan 06, 2019▫️ تحلیل آسترولوژی روزانه ترنزیت سیارات: اولین گرفتگی از شروع چرخه گرفتگی هایی که ما رو به پرتال ۲۰۲۰ می‌برند تمام شد.‌ این آغاز یک دوره چند هفته ای است تا شما شروع به پاکسازی کنین.. همونطور که در ویدئو هم گفتم گرندترین ونوس یه کایت رو تشکیل میده که راس […]