اشتراک ویژه پست تخصصی آسترولوژی

اشتراک ویژه پست تخصصی آسترولوژی

10,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

هرمیت همان آرکتایپ پیرخردمند یونگ است..‌ هرمیت همان وجه دانای خردمند مرکوری یعنی هرمس است.. هرمیت همان پرسفونه است که با مرگ بخشی از وجود خویش، زندگی می‌بخشد. ‌
هرمیت راهنمای ما در ‌جهان زیرین است.. جهانی که بما امکان وصل‌شدن به ابدیت گم شده امان را میدهد.

دسته بندی:
اشتراک گذاری محصول:

تضمین های فارسی آسترلوژی:

ارسال از طریق تیپاکس صورت می گیرد تا مطمئن شویم پلنر شما سالم به دستتان میرسد.

ما برای اطلاعات پرداخت شما، اهمیت قایل هستیم. هیچ اطلاعاتی در سیستم ما ذخیره نمی شود.

اگر پلنرتان را دوست نداشتید تا 7 روز بعد می توانید آن را برای خودمان ارسال کنید.

برای احترام به زمین مقدس، جنس کاغذ استفاده شده قابل بازیافت است.

آستروپلنر 1402

خرید با 20 درصد تخفیف عیدانه به مدت محدود تا 13 فروردین 1402

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه