ملکه

با جنبه زنانه خلاق و افریننده خود ارتباط برقرار کنید. با تمام لحظات زندگی ارتباط بگيريد و عشق را در همه چیز درک کنید. لذت بردن عمیق را تمرین کنید.. خوشبختی را در چیزهای ساده اما عمیق بیابید.. بوی نان پخش شده در یک عصر پاییزی، گرمای مطبوع یک لیوان چای تلخ در حالیکه با دستان‌تان آن را گرفته اید.. ایا میتوانید تصور کنید زندگی بدون احساس طعم مزه ها چگونه خواهد بود؟ یا بدون داشتن سلامتی، یا بدون داشتن‌حس بینایی؟ ملکه شما را به خودتان، جسم‌تان، حواس پنجگانه‌تان، به اصول زندگی پیوند میزند و از شما میخواهد با درک زندگی، لذت و رضایت را تجربه کنید.

ملکه بعنوان یک دعوت

ملکه از شما میخواهد خلق کنید، بیافرینید، به توانایی هایتان اعتماد کنید و کاری را انجام دهید که در عمق وجودتان هميشه خواسته اید آن را انجام دهید.

 

پیام کارت در زمینه شغلی:
کارت مرتبط است با خوداشتغالی و عزت نفس. یک استعداد در درون شماست که در انتظار ظهور است.‌ این زمان تولد ایده، تجارت یا پروژه ای است که میتواند منجر به موفقیت شود.

 

پیام کارت در زمینه عشق:
از انجا ‌که ملکه نماد عشق و فراوانی است پس در خوانش های عاطفی نشانه خوبی است اما قبل از آن می بایست خودتان و ارزشهایتان را کندوکاو کنید. ایا خودتان یا دیگری را همانگونه که هستند می پذیرید؟
ایا این ارتباط اگاهی کلی شما رو نفر را بالا می‌برد و میتواند در زندگی تان به هدف روشنی تبدیل شود؟

 

پیام کارت در زمینه معنوی:
از انجا که ملکه ریشه در طبیعت دارد، با انرژی خاک ارتباط بگیرید. یک گلدان را به اتاق‌تان اضافه کنید. بخشندگی و پذیرا بودن را تمرین کنيد.