پاپ بانو

زمانی می‌رسد که باید به بخش ناخوداگاه، به رویاها و الهامات و شهود خود اعتماد کنیم. پاپ‌بانو همه چیز را می‌داند اما در درون‌ خود. این‌جادوی خرد زنانه است که اکنون به کار می آید. فرقی نمی‌کند مرد هستید یا زن، انرژی زنانه خود را در آغوش بگیرید و با ندای درونی خود در تماس شوید.

آیا در یک دوراهی یا انتخاب مهم هستید؟؟ کارت بشما می‌گوید قبل از تصمیم گیری یا اقدام، سرعت خود را کم کنید، در مورد آموخته های گذشته خود اندیشه کنید و سعی کنید پیام‌های پنهانی را درک کنید.
اگر کارت بصورت معکوس درآمد اززخود سوال کنید کدام احساس خود را سرکوب میکنید؟ آیا جایی هست که منافع دنیای مادی را بر احساس آرامش قلبی خود ارجحیت می‌دهید؟

 

پاپ بانو به عنوان یک دعوت

قسمت‌هایی از خودتان را که حتی ترسناک هستند کاوش کنید.. رویدادها را از نگاه عمیق‌تری بررسی کنید و بجای اینکه بپرسید این چرا برای من اتفاق می افتد سوال کنید “این اتفاق چه پیامی برای من دارد”

 

پیام کارت در زمینه شغلی:

کارت ارتباط نزدیکی با ثروت مادی ندارد اما در خوانش ها برای مادیات زمانی که ظاهر می‌شود بنوعی بیانگر جستجوی نوعی دانش است که میتواند در نهایت باعث رشد مادی نیز شود.

 

پیام کارت در زمینه عشق:

پاپ بانو برای خوانش های عشق یا روابط دوستی وقتی ظاهر می‌شود شما را بطرف خودتان ارجاع می‌دهد. دست از تلاش بردارید، یک قدم به عقب بروید و نگران از دست دادن نباشید. عشق و آرامش خریدنی نیستند. با اجبار و اصرار بدست نمی آیند.

 

پیام کارت در زمینه معنوی:

مدیتیشن کنید.. انرژی یین را در خود افزایش دهید و همانقدر که به سلامت جسمی‌تان اهمیت می‌دهید به سلامت عاطفی‌تان نیز اهمیت دهید.