خورشید در نشان لیبرا

خورشید در نشان لیبرا

خورشید در نشان لیبرا خورشید وارد نشان لیبرا شد.. اکنون‌ما در اعتدال پائیزی هستیم.. ما میفهمیم که خردمندی

خورشید در نشان لیبرا

خورشید وارد نشان لیبرا شد.. اکنون‌ما در اعتدال پائیزی هستیم.. ما میفهمیم که خردمندی از موارد اساسی برای موفقیت ما و تحکیم دستاوردهای ما هستند.‌ این زمان مناسبی است که شما بخشهایی از زندگی‌اتان را که از تعادل و توازن و هماهنگی خارج شده اند را ببینید و انها را اصلاح کنید.‌ با توجه به انرژیهای سیاره ای این فصل، میتوانید براحتی نقاطی که در انها عدم بالانس باعث رکود شده را شناسایی و اقدام به تغییر یا حذف آن کنید.

 

قلمرو لیبرا

لیبرا قلمرو روابط است.. در رابطه ما با دیگران و جهان بیرون است که آموخته های فردیتی ما به بوته آزمون و درس کشیده میشوند و ما میتوانیم به شناخت بیشتری از خود و یا خویشتن خویش دست پیدا کنیم. ونوس حاکم لیبرا است و ونوس نماد عشق است ..‌ لیبرا میگوید برندخ و بازنده ای وجود ندارد وقتی عشق حاکم باشد. لیبرا با همه جهان مهربلن است چرا که باور دارد تمام دنیا لیاقت عشق و دوست داشته شدن را دارند. تعادل در لیبرا نهایت زیبایی است چرا که راهی را میدا میکند که از تمام زندگی لذت ببرد..‌از تمام‌غم‌ها و شادیهایش.. از تمام نورها و تاریکی‌هایش.

 

لیبرا در سال 2020

سال 2020، این بخش تحت مربع انرژیهای کاردینال کپریکورن قرار میگیرد و بیداری عدالت شکل میگیرد. این زمان برافراشته شدن شمشیر الهه عدالت، آسترِآ است بر فراز بی عدالتی ها.
با مربع انرژیهای کپریکورن و رویارویی مارس، زمان‌استفاده صحیح از اراده در انتخابهایی است که ما را با اراده الهی همسو میکند.‌

با این فصل در سال 2020 ما یادخواهیم گرفت که زندگی آزمونی بر سر قلب است..‌چالشهای ما تمام‌نمیشوند مگر اینکه یاد بگیریم‌ آرامش بزرگتری از چالشها را داشته باشیم..‌ هر چقدر در تعادل ذهنی قدرتمندتری باشیم میتوانیم قدرتمندتر عمل کنیم. عنصر هوا مرتبط با قلب است و این تنفس شماست که قلب شما را تپنده مگه می دارد و برای آزادی قلب باید ابتدا ذهن شما آزاد باشد.

در دکان اخر ماه نو نشان لیبرا، گیت قدرتمkدی است برای برافراسته شدن قانون صلح و عدالت در جهان.

ارسال دیدگاه