تحلیل آسترولوژی ماه کامل نشان دوقلو در دوازدهم‌دسامبر در ساعت 8:42 دقیقه بامداد، ما ماه کامل نشان دوقلو رو داریم.‌ این ماه کامل زمان فعال کردن ذهن‌فرامادی و قدرت کوانتومی ذهن شماست.‌ ماه کامل ماه کامل زمانی رخ میده که ماه و خورشید در مقابل هم‌ قرار بگیرن.‌ بنابراین موضوعات قطبیت محور ماه کامل، در […]


ترنزیت مرکوری به نشان کماندار   ترنزیت مرکوری به نشان کماندار.. سفر‌ مرکوری در عقرب به پایان رسید. سفری پرفراز و نشیب برای ما در سال 2019. سفری ‌که با فعال بودن پلوتو، حاکم نشان عقرب ما خبرهای تاریک زیادی رو دریافت کردیم. مرکوری روی 29 درجه عقرب و فردا در ساعت 13:11دقیقه وارد نشان […]


  ترنزیت ژوپیتر به نشان کپریکورن ژوپیتر دوم دسامبر در ساعت 21:50 دقیقه وارد کپریکورن میشود. زمانی برای احیای حقیقت ها و عدالت ها. ژوپیتر به محض ورود به کپریکورن به فاصله کوتاهی با اورانوس در زاویه قرار میگیرد. ترنزیت ژوپیتر به نشان کپریکورن سرآغاز تحولات عمیق در راه حقیقت و ازادیست.. انرژی که خورشید […]


 مستقیم شدن نپتون امروز راس ساعت16، فرکانسهای نپتون، به فرکانسهایی پرقدرت و روبه جلو تبدیل میشن.‌ 21 ژوئن بود که نپتون حرکت برگشتی خودش رو شروع کرد تا درهای قلمرو روح رو برای 159 روز برای ما باز کنه.. 159 روز بما فرصت داد تا نگاهی عمیق کنیم‌به ارزوهامون و درک کنیم که رویاها و […]

1 2 3 45