هوروسکوپ یا طالع بینی چیست؟   هوروسکوپ واژه لاتین کلمه یونانی ὡρόσκοπος بمعنی طالع بینی است. هوروسکوپ یا طالع بینی در هزاران سال گذشته توسط ابزارهای مختلفی و بر اساس مشاهده حرکات خورشید، ماه، سیارات و ستارگان انجام میشد. اما امروزه هوروسکوپ به آسترولوژی تبدیل شده.. از خرافات و موهومات قدیمی دور شده و به […]