خانه ها در آسترولوژی 12 خانه در آسترولوژی بر روی یک نمودار دایره ای شکل یا چرخ قرار می گیرند. چرخ های خانه ها را با چرخ زودیاک اشتباه نگیرید. آنها دو چرخ متفاوت هستند. چرخ زودیاک براساس چرخش سالانه آشکار خورشید درباره زمین ما است (در امتداد اکلیپسی)، در حالی که چرخ خانه ها […]


زودیاک (zodiac) چیست؟ کمربند فرضی که برای افلاک کیهانی  درنظر گرفته شده است زودیاک نام دارد که از حدود 8 درجه یکسوی دایرةالبروج (ecliptic) در مسیر ظهور خورشید و درمیان ستارگان امتداد می یابد . پهنای برجهای دوازده گانه صورت فلکی یا زودیاک را براساس مسیرهای حرکت مداری یا اوربیت خورشید ، ماه و 5 […]