تحلیل آسترولوژی تاروت ماه ژوئن، کارت THE MOON تحلیل آسترولوژی تاروت ماه ژوئن به کارت ماه و ارتعاشات عددی شش و نه گره خورده .. ماه ژوئن با ارتعاش عدد شش همراه است که عدد عشق بی‌قیدوشرط و مرتبط با خانه، خانواده، والدین و عشق به دیگران است.‌ ارتعاش عدد شش ما رو درگیر مسوولیتهامون […]


تحلیل آسترولوژی ماه ژوئن   با ماه ژوئن ما به استقبال گرفتگی ها میریم.. گرفتگی هایی که ما رو در جایی قرار میدن که باید باشیم و انرژیهای ژوئن برای اماده کردن ما برای ورود به پرتال گرفتگی هاست و در اماده‌سازی ما نقش مهمی داره.‌. فصلی که در نهایت ما باید انتخاب کنیم.. انتخابهایی […]