تحلیل آسترولوژی ماه فوریه   ژانویه تمام شد و فوریه، دومین‌ماه سال 2020 هم رسید. سترن و پلوتو بعد از پیوند بزرگ خودشون در دوازدهم ژانویه شروع به جدا شدن از هم کردن.‌ این پیوند برای بسیاری از مردم بسیار سنگین و دشوار بود.‌ روح های بسیاری به مبدا بازگشتند و جهان ما تغییرات بسیاری […]