تحلیل آسترولوژی ترنزیت ونوس به نشان تارس   ونوس وارد تارس شد. نشان تارس، در حقیقت خانه و محل ارامش ونوس هست..‌جایی که اون میتونه بطور کامل روی نیازهایش متمرکز بشه. شما 28 روز با این انرژی کار خواهید کرد و تصمیم خواهید گرفت که باغ زندگی‌اتان را چگونه پرورش دهید.. چه چیزهایی را بکارید. […]