Aries AstroNote

Love
70%
Money
49%
Career
57%
Health
59%
جنگجوی درون ت را بشنو
آسترونوت 2 الی 8 مهر 1402 نشان قوچ (Aries)

این هفته شما قوچ ها سرشار از انرژی و اشتیاق خواهید بود. زاویه خوب مرکوری و ژوپیتر در طول این هفته انگیزه های مضاعفی بشما خواهد بخشید و ممکن‌است ایده شروع مسیر جدیدی مثل اموختن‌یک کار هنری و یا شروع به یادگیری فلسفه وعلوم باطنی مثل ستاره شناسی یا تاروت به ذهن‌شما خطور کند. ایده هایتان را جدی بگیرید و برای یک اغاز قدرتمند اماده شوید خصوصا که ماه کامل نشان قوچ جنگجوی درون شما برای پشت سر گذاشتن زخم‌ها و اسیب ها بیدار میشود. فرصت های غیرمنتظره ای در راه است و دنبال کردن انها جسارت رها کردن مسیرهای قدیمی را می طلبد مخصوصا که ونوس در مربع با اورانوس قرار میگیرد. استقلال خود را باور کنید، زیباترین لباس خود را بپوشید و مسبرهای قلبی تان را دنبال کنید. بشما قول می دهم هرگز پشیمان نشوید

پیام ذن برای شما: مشعل ها روشن هستند. دروازه ها را باز کنید

سایر آسترونوت ها:

Aries

MAR 21 - APR 19

Taurus

APR 20 - MAY 20

Gemini

MAY 21 - JUNE 20

Cancer

JUN 21 - JUL 22

Leo

JUL 23 - AUG 22

Virgo

AUG 23 - SEP 22

Libra

SEP 23 - OCT 22

Scorpio

OCT 23 - NOV 21

Saggitarius

NOV 22 - DEC 21

Capricornus

DEC 22 - JAN 19

Aquarius

JAN 20 - FEB 18

Pisces

FEB 19 - MAR 20