اطلاعیه ...

سلام و درود به خردجویان عزیز؛

با توجه به تغییر سیاست های آموزشی مجموعه دوره های آموزشی وب سایت فارسی آسترلوژی به وب سایت مدرسه آسترولوژی ونوس منتقل شده است.

حساب های کاربری شما عزیزان نیز منتقل شده و ایمیل و کلمه عبور حساب کاربری تان در فارسی آسترولوژی در وب سایت مدرسه آسترولوژی ونوس هم قابل استفاده است و می‌توانید وارد داشبورد آموزشی خود شوید و دوره ها و درس های آموزشی را مشاهده کنید.

همچنین می‌توانید برای راهنمایی بیشتر از طریق دکمه واتساپ پایین با پشتیبانی در ارتباط باشید.

شروع دوره زمستان
مدرسه آسترولوژی ونوس

سطح اول آسترولوژی تکاملی

13 هفته آموزش مدون