سالنامه کیهانی 1403

آستروپلنر1403- سالنامه کیهانی 1403- فارسی آسترولوژی اولین برند آسترولوژی در ایران

برای اولین بار در ایران

بعد از ارائه تقویم آسترولوژیکال در سال 2021، تیم فارسی آسترولوژی برای اولین بار پلنر آسترولوژیکال را ارائه می کند. 

این پلنر بر اساس تقویم خورشیدی است که حرکت های سیارات را بر اساس نجوم غربی که ایجاد کننده انرژی های خاص هستند را در خود دارد. اگر شیفته آسترولوژی غربی هستید یقینا عاشق این پلنر هم خواهید شد. در ابتدای ماه یک خلاصه از مهمترین رویدادهای نجومی را می بینید. 

سپس طراحی هفتگی این امکان را بشما می دهد که کاملا با انرژی ها همسو شده و رویدادهای خاص خود را یادداشت کنید. بخش های: 

  •  یادم بماند
  •  یادداشت روزانه حال دلم 
  •  مهمترین برنامه هام که نباید فراموش کنم 
  • برنامه مدیتیشن

 

سالنامه کیهانی به شما کمک میکنند نظم و ترتیب جادویی را برای همسویی با شعورهای کیهانی را در سال جدید وارد زندگی خود کنید. 

 

 

در زیر می توانید نمونه آن را ورق بزنید..