اپلیکیشن Astro venus

Astro Venus

اولین اپلیکیشن آسترولوژی غربی به زبان فارسی

اپلیکیشن Astro Venus  در اردیبهشت سال 1399 به علاقمندان آموزش آسترولوژی ارائه گردید. محتوای این اپلیکیشن در مورد استرولوژی و علم شناخت سیارات و ارکتایپ هاست که با توجه به لزوم اگاهی در عصر آکواریوس فراهم شده.

هدف، این اپلیکیشن آموزش مبانی پایه و مفاهیم اولیه آسترولوژی است و با کمال افتخار میتوانیم اعلام کنیم که در سطح جهانی نیز چنین اپلیکیشن کامل  و جامعی در مبحث آموزش مبانی تهیه نشده است.