Cancer Astro Note

فارسی آسترولوژی ماریا- آسترولوژی ماریا. آسترولوژی تکاملی به جای آنکه در مورد پیشگویی ها باشد به چارت تولد بعنوان نقشه کیمیاگری روح و تبدیل آنچه هست به آنچه باید شود، نگاه می کند. آسترولوژر تکاملی مریم ناظمی
Love
62%
Money
33%
Career
46%
Health
81%
این هفته نور راه آدمها شوید
آسترونوت 6 الی 12 اسفند 1402 نشان خرچنگ (Cancer)

این هفته با تنش ونوس و مریخ در دلو و خانه منابع شما با مشتری شروع می شود پس مراقب خوشبینی های بیش از اندازه خود باشید. ممکن است در اوایل هفته احساس کنید تمام مسایل ساده زندگی تان پیچیده شده اند و یا احساساتتان برایتان نامفهوم باشند. مراقب بدبینی های زیاد از حد باشید و سعی کنید تعادل احساسی و دهنی را در تصمیم گیریهایتان لحاظ کنید. ممکن است از طرف یک دوست بخاطر تعهدی که قبول کرده اید اما انجام داده اید شما را به چالش بکشد و بهتر است اشتباهات خود را با ذهنی باز بپذیرید.   در انتهای هفته نیز انرژیهای فعال در نشان ماهی شما را تشویق می کند مهربانی و لطف خود نسبت به دیگران را گسترش دهید و یا خطاهای برخی از اطرافیان خود را به حساب تجربیات مورد نیاز روح شان گذاشته و همچون معلمی عمل کنید که آنها در زندگی به آن نیاز دارند و نور راه انان شوید

پیام ایچینگ شما در این هفته : آتش زیر دریاچه * گناه ناپدید میشود. خودتان را ببخشید

سایر آسترونوت ها:

Aries

MAR 21 - APR 19

Taurus

APR 20 - MAY 20

Gemini

MAY 21 - JUNE 20

Cancer

JUN 21 - JUL 22

Leo

JUL 23 - AUG 22

Virgo

AUG 23 - SEP 22

Libra

SEP 23 - OCT 22

Scorpio

OCT 23 - NOV 21

Saggitarius

NOV 22 - DEC 21

Capricornus

DEC 22 - JAN 19

Aquarius

JAN 20 - FEB 18

Pisces

FEB 19 - MAR 20
شروع دوره زمستان
مدرسه آسترولوژی ونوس

سطح اول آسترولوژی تکاملی

13 هفته آموزش مدون