Cancer Astro Note

Love
68%
Money
74%
Career
71%
Health
83%
از پوسته امن و آرامت خارج شو
آسترونوت 2 الی 8 مهر 1402 نشان خرچنگ (Cancer)

این هفته شما خرچنگها شهودی خواهید بود. به غرایزتان در این‌هفته اعتماد کنید و تعادل را در شغل و امور مالی تان‌حفظ کنید. زاویه خوب مرکوری و ژوپیتر یک معنا و نشانه خاص برای شما خواهد داشت.. اگر بدنبال راه حلی برای یک مشکل هستید این میتواند بطور معجزه اسایی برایتان اتفاق بیفتد . اگر در طول ۳ ماه گذشته ضررهای مالی را متحمل شده اید افزایش درامد و دستمزد برایرشما در راه است اما بشرط انکه بهترین‌تلاش خود را ارائه دهید و به خودتان‌ایمان داشته باشید. در هر صورت این هفته برای شما اغاز غنای عاطفی و مالی خواهد بود و البته‌ فراموش نکنید که‌ قلب شما بسیار ارزشمندتر از موجودی بانکی شماست.. اگر احساس می کنید کارهايي که میتوانید انجام دهید محدود هستند و یا فشار بر روی شماست کمی استراحت کنید و بدانید بهترین تلاش همیشه نتایج خوبی را میدهد. ماه کامل نشان‌قوچ‌اوج‌یک‌نقطه احساسی در حرفه و شهرت عمومی شماست و شما را به چالش می کشد تا از پوسته امن خود خارج شوید و با هر چیزی که مانع رشدتان میشود مقابله کنید. شاید باید رهبری بیشتری را بدست بگیرید یا توانایی هایتان را اثبات کنید، ممکن است در محیط کارتان نیاز باشد جدیت بیشتری به خرج دهید و مرزهایتان را پررنگ کنید. کافیست توجه کنید که چه چیزی باعث تنش میشود. با انرژی و زوایای ونوس در این هفته خانه خودتان را کمی روح ببخشید، جابجایی وسایل میتواند انرژی خانه تان را تغییر دهد، همچنین با زوایای مرکوری و ژوپیتر زمان‌ان است درباره خودتان بیشتر بیاموزید. یک کلاس خودشناسی ثبت نام کنید تا بخشهایی از خودتان را که نادیده گرفته اید را دوباره به خاطر اورید

پیام ذن برای شما: راهب به پرندگان دانه می دهد. به طبیعت عشق بورز

سایر آسترونوت ها:

Aries

MAR 21 - APR 19

Taurus

APR 20 - MAY 20

Gemini

MAY 21 - JUNE 20

Cancer

JUN 21 - JUL 22

Leo

JUL 23 - AUG 22

Virgo

AUG 23 - SEP 22

Libra

SEP 23 - OCT 22

Scorpio

OCT 23 - NOV 21

Saggitarius

NOV 22 - DEC 21

Capricornus

DEC 22 - JAN 19

Aquarius

JAN 20 - FEB 18

Pisces

FEB 19 - MAR 20