تحلیل آسترولوژی هفته؛ 18 اپریل الی 24 اپریل این هفته رو با انرژی ماه در ماهی شروع میکنیم تا یاد بگیریم‌ بتونیم با نیروهای بی‌نهایت کیهانی هماهنگ بشیم.‌. تا یاد بگیریم‌برای همسو بودن با ارتعاش کیهانی باید بر اساس قوانین طبیعی زندگی کنیم.‌ تا یاد بگیریم زندگی نیاز به تواضع و تسلیم و پذیرش داره.. […]


تحلیل آسترولوژی هفته، 11 اپریل الی 17 اپریل هفته رو با انرژی ماه کماندار شروع میکنیم. ‌اگه با انرژی ماه عقرب عمیق ترین بخشهای زندگی و خواسته ها و نیازهاتونو دیده باشین حالا اماده اید تا در الگوهای انرژی ماه کماندار، اون گره ها و انسدادهای کشف شده رو با انرژی اتش درک و شهود […]


تحلیل آسترولوژی هفته، 28 مارچ الی 3 اپریل در این هفته دو ترنزیت مهم داریم: ژوپیتر روی 24 درجه در کنار پلوتو قرار خواهد گرفت و مارس هم وارد نشان اکواریوس خواهد شد و با سترن پیوند خواهد خورد. در پایان هفته ونوس روی 29 درجه، در زوایای حمایتی با سترن و پلوتو وارد انرژی […]