Evolutionary Astrology

آسترولوژی تکاملی چیست؟


این‌سبک از دانش ستاره‌شناسی، بینش خاصی است در مورد داستان سفر روح.‌ در مورد اینکه روح شما از گذشته با خود چه سطح از تجربه‌هایی را به این زندگی آورده، هدف زندگی فعلی چیست و در نهایت قرار است به چه سطح انرژی دست یابد. در نجوم کلاسیک اهمیت زیادی به ماه، خورشید و نشان طالع یا رایزینگ افراد داده میشود اما در این سبک از نجوم برای کشف نیات تکاملی روح و درک پویایی های گذشته لارم است به سطح عمیق‌تری برویم.‌  

سه قانون اساسی در این سبک از نجوم مورد بحث قرار میگیرد، قانون رشد، قانون دگرگونی و قانون بقا. نقطه مرکزی پویایی این سه قانون پلوتو و محورگره‌های ماه هستند که به ما شناخت بیشتری در مورد گذشته روح می‌دهند. با درک پویایی‌های گذشته می‌توان درک کرد که چه تجربیاتی از رشد مطلوب جلوگیری کرده‌اند و اکنون در زندگی فعلی چه گرایش هایی میتواند به رشد و ازادسازی انرژی روح کمک کند.  انسداد انرژی برای گرفتن درسهای مربوط به آن موضوع همچنان پابرجا خواهد بود و بصورت یک موضوع تکراری یا تلاشی که نتیجه نمی‌دها بروز میکند‌ تا در نهایت الگوی اشتباه در مرحله دگرگونی شکسته شده و به رشد مجدد برسد. از انجا که روح اطلاعات گذشته خود را برای تکامل در این زندگی حفظ میکند، انسان با داشتن اراده آزاد میتواند انتخاب کند که دوباره در الگوهای آشنای گذشته که طبیعتا به او احساس امنیت میدهد خود را قرار دهد اما از انجا که قانون جهان بر اساس رشد مداوم است و آن الگوی گذشته می بایست اکنون در مرحله جدیدی قرار بگیرد، فرد با چالش روبرو می‌شود. 


آسترولوژی تکاملی چراها و دلیل الگوها را تشریح میکند و مناطق رشد و مقاومت را مشخص میکند و فرد را قادر میسازد تا واقعیتی را ایجاد کند که منعکس کننده عمیق‌ترین خواسته ها و نیات روح فرد در این زندگی است. استاد و بنیانگذار این اثر مقدس، جفری ولف گرین، ستاره‌شناس مشهور جهانی است که بنیانگذار اولین مدرسه آسترولوژی تکاملی در جهان است و من امروز افتخار آن را دارم که دانش‌آموز این مدرسه بزرگ هستم .فارسی آسترولوژی ماریا- آسترولوژی ماریا. آسترولوژی تکاملی به جای آنکه در مورد پیشگویی ها باشد به چارت تولد بعنوان نقشه کیمیاگری روح و تبدیل آنچه هست به آنچه باید شود، نگاه می کند. آسترولوژر تکاملی مریم ناظمی