Leo Astro Note

Love
90%
Money
70%
Career
85%
Health
58%
مانترای این هفته:

شما درخشش جهانید

۶ الی ۱۲ فروردین

بالاخره بادهای موافق برای شما لئوها وزیدن گرفت تا ثمر کارهای سخت خود را بچینید و از آنها لذت ببرید. حالا شما با تمام وجود احساس میکنید که میتوانید قدم‌های بزرگتری را بردارید و آماده ساختن خانه‌ای زیبا و رویایی هستید که همیشه آرزوی آن را داشتید.

این هفته با خرید چیزی که مدتها برای آن تلاش کرده اید می‌تواند شروع شود یا ایده ای برای بدست آوردن چیزی که بشما لدت می‌دهد.‌ این هفته انرژی‌های مرکوری و ونوس زندگی شما را زیباتر می‌کند تا به خودتان افتخار کنید و بدانید که شما قادرید بزرگترین مانع ها را از سر راه بردارید. دریافت پیام مثبت برای کارهای قانونی یا شراکت می‌تواند افق جدیدی را برایتان باز کند و بله…‌ شما سهم تلاشهایشان را برداشت خواهید کرد و خورشید وجودتان دوباره شعله خواهد رسید و خواهید درخشید.

کافیست باور کنید جهان بدون درخشش شما لئوها، نوری بزرگ را کم داشت. این‌هفته با خودتون و دیگران مهربان باشید.

سایر آسترونوت ها:

Aries

MAR 21 - APR 19

Taurus

APR 20 - MAY 20

Gemini

MAY 21 - JUNE 20

Cancer

JUN 21 - JUL 22

Leo

JUL 23 - AUG 22

Virgo

AUG 23 - SEP 22

Libra

SEP 23 - OCT 22

Scorpio

OCT 23 - NOV 21

Saggitarius

NOV 22 - DEC 21

Capricornus

DEC 22 - JAN 19

Aquarius

JAN 20 - FEB 18

Pisces

FEB 19 - MAR 20