Libra Astro Note

Love
24%
Money
41%
Career
85%
Health
37%
مانترای این هفته:

به زمان‌اعتماد کنید

۶ الی ۱۲ فروردین

ونوس در این هفته شما را به محتوای عمیق تری از خواسته ها و برنامه ریزی برای آینده اتصال می‌دهد. شاید بهتر است به بعضی آدمها نه بگویید تا آرامش را برای خودتان ایجاد کنید. نیازهای خودتان را بخاطر دیگری قربانی نکنید و معیارهای برای ارزش‌گذاری روی آدمها، واقع‌بینانه باشد نه احساسی.‌ این‌ تمام درس شماست که در این هفته به اوج خود می‌رسد.

جهان به تعادل و هماهنگی شما ترازوهای نیاز دارد و شروع ایجاد این تعادل ابتدا در ذهن و احساس خودتون هست. از این‌هفته انفجار مسیرهای شغلی و کاری و خانوادگی و چیزی که آینده ای محکم رو برای شما بسازه در مسیره فقط کافیه که تعادل رو ایجاد و با قدرت حرکت کنین.‌

هر چیزی که نامشخص بوده در معرض روشن شدن و موفقیت بزرگ قرار داره و این اثر خاصیت زمان هست. این خاصیت زمان هست که ارزش واقعی هر چیزی رو مشخص میکنه. بعضی ادمها و اهداف در طی زمان ارزش خودشون رو از دست میدن و بعصی دیگر تبدیل به عتیقه‌هایی باارزش میشن! به زمان‌اعتماد کنید

اونقدر قوی باشید که زودتر از هر فرد دیگری، نقص های خودتون رو ببینید و اونها رو بهبود بدید.

سایر آسترونوت ها:

Aries

MAR 21 - APR 19

Taurus

APR 20 - MAY 20

Gemini

MAY 21 - JUNE 20

Cancer

JUN 21 - JUL 22

Leo

JUL 23 - AUG 22

Virgo

AUG 23 - SEP 22

Libra

SEP 23 - OCT 22

Scorpio

OCT 23 - NOV 21

Saggitarius

NOV 22 - DEC 21

Capricornus

DEC 22 - JAN 19

Aquarius

JAN 20 - FEB 18

Pisces

FEB 19 - MAR 20