کتاب لیلیت – حافظان شعله

معرفی کتاب لیلیت

 برخلاف اصول مذهبی مردسالارانه که روح را بر جسم برتری می‌بخشد، کهن‌الگوی لیلیت آن‌ دو را در ترکیب با یکدیگر تعالی می‌دهد.

زنان از طریق بدن‌شان، ماهیت حکمت الهی را از شعله روح که در قلب آنها به رقص درآمده بود، منتقل می‌کردند.

از کودکی به ما آموخته‌اند که حوا باعث هبوط ما از بهشت شد.. آموخته‌اند لیلیت نماد زنی اغواگر و افسونگر است. اینها دروغ‌هایی هستند که در این کتاب شکافته می شوند تا ما درک کنیم لیلیت نماینده مادر مقدس است.. لیلیت نماد عشقی بی‌پایان است که زندگی را به جریان می اندازد. لیلیت نماد وجودیت زن است که به مرد حیات می بخشد و صلح را در تمام جهان، می آفریند.

زن راز طبیعت است، رازی که سالهاست توسط جامعه مردسالار پنهان مانده و این زمان، زمان طلوع دوباره حقیقت است. این کتاب درباره چرایی رنگ‌باختن قدرت زنانه می‌گوید و پرده از اسرار آفرینش مادر خالق بر میدارد تا درک کنیم که حتی این انزوا و رنگ‌باختن بخشی از چرخه صلح و تعادل است.

این کتاب با رویکرد نجوم به بررسی دوره های تاریخی رشد و زوال انرژی زنانه می پردازد. مسایل جنسی نسبت داده شده به لیلیت را روشن می کند و ما خواهیم دانست چگونه شد که مردان، “سلطنت” صلح جوی زنانه را غصب کردند و آن را تبدیل به “حکومت” کردند. حکومتی که تا به امروز، خصوصا در جوامع مذهبی و دین‌سالار دلیل تمام ناآرامی های جهان شده‌اند. ما خواهیم دانست چه شد که زنان حق مالکیت خود را بر ثروت، دارایی ها، فرزند و حتی حق مالکیت بر جسم و روح خود را از دست دادند.. ما خواهیم فهمید چه شد که مردان قدرتمند شدند و زنان خوار. چه شد که آتنا به زیر سلطه زئوس کشیده شد. چه شد که زنان افسونگر و اغواگر و وایرانگر شدند و از صحنه زندگی حذف شدند.

به عنوان یک زن که در آشفته ترین زمان، این کتاب را منتشر میکنم از شما خواننده مهربان‌م تقاضایی دارم: کتاب را با ذهنی آزاد بخوانید.

نویسنده: مری بلو  |   مترجم: مریم ناظمی

لیلیت - کتاب لیلیت حافظان شعله - مترجم مریم ناظمی بنیانگذار آسترولوژی تکاملی در ایران
آسترولوژی ماریا- کارت تاروت ملکه- ماه کامل نشان دوقلو- فارسی آسترولوژی مرجع آسترولوژی تکاملی در ایران