Scorpio Astro Note

فارسی آسترولوژی ماریا- آسترولوژی ماریا. آسترولوژی تکاملی به جای آنکه در مورد پیشگویی ها باشد به چارت تولد بعنوان نقشه کیمیاگری روح و تبدیل آنچه هست به آنچه باید شود، نگاه می کند. آسترولوژر تکاملی مریم ناظمی
Love
52%
Money
31%
Career
61%
Health
43%
این هفته مراقب تنش با خانواده باشید
آسترونوت 6 الی 12 اسفند 1402 نشان عقرب (Scorpio)

این هفته تنش ونوس و مریخ در برج دلو و خانه خانواده شما با مشتری ممکن است تنش هایی را بین شما و اعضای خانواده تان بوجود آورد. ممکن است شخصیت یا توانایی شم را زیر سوال ببرند یا روشی که شما را در بین دیگران خطاب می کنند درست نباشد، لازم است آگاهانه با این تنش ها روبرو شوید. ممکن است آنها بطور ناخوداگاه در حال گوشزد کردن اشتباهاتی هستند که باید در شما اصلاح شوند. همچنین ممکن است این تنش ها محرکی برای خودکفایی و خوداتکایی شما باشند. در هر صورت با این مربع ها آگاهانه برخورد کنید. در اخر هفته تجمع سیارات در نشان ماهی زمان آن است که با کودک درون تان تماس بگیرید. شمان خوبی برای ارتباط با خود معصوم تان است دعوت شادیهای بیشتر به زندگیتان. زمان ان است بیاموزید شادی ماندگار از درون خوئتان می جوشد.

 

 

پیام ایچینگ شما در این هفته : کوه روی آب* کنترل خود را از دست ندهید

سایر آسترونوت ها:

Aries

MAR 21 - APR 19

Taurus

APR 20 - MAY 20

Gemini

MAY 21 - JUNE 20

Cancer

JUN 21 - JUL 22

Leo

JUL 23 - AUG 22

Virgo

AUG 23 - SEP 22

Libra

SEP 23 - OCT 22

Scorpio

OCT 23 - NOV 21

Saggitarius

NOV 22 - DEC 21

Capricornus

DEC 22 - JAN 19

Aquarius

JAN 20 - FEB 18

Pisces

FEB 19 - MAR 20
شروع دوره زمستان
مدرسه آسترولوژی ونوس

سطح اول آسترولوژی تکاملی

13 هفته آموزش مدون