بودن یا نبودن، تحلیلی بر ماندن یا نماندن ایران در برجام   امروز دیدارها بعد از 80 سال در #تارس زنده میشه.. مرکوری و اورانوس امروز در ساعت 18:45 دقیقه با هم دیدار میکنن.. این دیدار در شرایطی صورت میگیره که خورشید حاضر در نشان تارس، با #نپتون در یک سکستایل خوب هست..‌ ما هنوز […]