اولین پیوند پلوتو و ژوپیتر در سال 2020   هر سایه ای پاک شود، در انجا نوری روشن خواهد شد. امروز در حدود ساعت 4 بامداد پیوند پلوتو و ژوپیتر کامل میشود و هم اکنون هم‌میتوانیم تمام قدرت آن را روی چاکرای چشم سوم خود احساس کنیم.‌ همونطور که در ویدئوی سال 2020 و تحلیل […]


نودشمالی در خرچنگ تا سال 2020   از سال 2018 الی 2020 نودشمالی در نشان خرچنگ حرکت خواهد کرد. نشان مادر الهی و ریشه های ما. زمانی برای برگشت به معنای حقیقی “خانه”   بعد از پیوستگی کوتاه سترن و پلوتو در اپریل و تجربه کردن اولین ضربه ها، حالا ما درست دوهفته قبل از […]


  ماه نو نشان کماندار در 15 درجه بهتون قدرت و شانس میده. امروز ماه و خورشید در ۱۵ درجه نشان کماندار با هم ملاقات میکنند در ساعت 10:49 دقیقه.. حاکم کماندار، ژوپیتر هم مستقیم شده و انرژی های مربوط به این حوزه کامل براتون فعال میشه. اینجا دقیقا همون جاییه که ازتون خواسته میشه […]


ماه کامل 24 اکتبر نشان تارس در یک درجه نشان تارس در ساعت 20:14 دقیقه میتونه بشما سوپرایزهای زیادی بده.. از عشق تا موفقیت های ناگهانی پولی و مالی. نیروهای خورشید و ماه با یکدیگه مخالفت میکنن.. ایگوها مقابل احساسات..‌ خورشید در عقرب و ماه در تارس در حالیکه به اورانوس پیوند میخوره و با […]