ترنزیت مارس به نشان خوشه، سادانا

تزنزیت مارس به نشان خوشه، تمرین سادانا است. با سادانا ما میتوانیم ارتباط الهی خود را دوباره برقرار کنیم هنگامی که سطح عمیق‌تری از وجودیت خود را دررتجربه های خود بکار میگیریم. و همچنان که از تجریه زندگی مادی و انسانی خود لذت میبریم، اگاهی خود را نیز بالا ببریم .‌ ... ادامه مطلب
ترنزیت ونوس به نشان خوشه

ترنزیت ونوس به نشان خوشه

در ترنزیت ونوس به نشان خوشه، جزیی‌گرایی خوشه کمکتان میکند درک کنید چه چیزی میتواند بشما رشد دهد،همان را نگه دارید و آنچه مانع رشدتان است را پاک کنید. ببینین چه چیزی حس خوب را از شما میگیرد.. ببینید چه چیزی ... ادامه مطلب

بازگشت سترن

تحلیل و بررسی بازگشت سترن پایان برگشتی سترن؛   بازگشت سترن در ششم سپتامبر و در ’32°2 درجه نشان کپریکورن بوقوع می پیونده. نشانی که متعلق به خود اوست.‌ در ... ادامه مطلب

ما با محدود کردن حق استفاده از اینترنت و #طرح_صیانت از فضای مجازی مخالفیم.

پیوستن به کارزار