در ترنزیت ونوس به نشان خوشه، جزیی‌گرایی خوشه کمکتان میکند درک کنید چه چیزی میتواند بشما رشد دهد،همان را نگه دارید و آنچه مانع رشدتان است را پاک کنید. ببینین چه چیزی حس خوب را از شما میگیرد.. ببینید چه چیزی


تحلیل و بررسی بازگشت سترن پایان برگشتی سترن؛   بازگشت سترن در ششم سپتامبر و در ’32°2 درجه نشان کپریکورن بوقوع می پیونده. نشانی که متعلق به خود اوست.‌ در کنار سترن کمی جلوتر پلوتو هم مشغول زیر و رو کردن لایه های درونی است.‌ سترن بعنوان خدای کارما هم بدترین جزا دهنده است و […]


تحلیل و بررسی خوشه در ارکتایپ تکاملی خوشه در ارکتایپ تکاملی ؛ خوشه یه نشان متغیره با عنصر زمین.‌. درست مثل دوقلو، کماندار و ماهی.‌ با خوشه ما بطرف نقطه عطف حرکت میکنیم.. تغییر اب و هوا .. بسمت روزهای کوتاه و تاریک و سرد.‌.جو شروع میکنه به تغییر..‌نوعی سقوط..‌ خوشه مرز هست.. اگه دوقلو […]