تحلیل آسترولوژی ماه کامل نشان لئو   ماه کامل نشان لئو در 9 فوریه ساعت 11:03 دقیقه بوقت ایران روبروی خورشید در آکواریوس برای گوشزد کردن و یاداوری مرکزیت هسته وجودی شما یعنی قلب شماست. محور لئو-آکواریوس محور من هست در مقابل ما.. و این ماه کامل با تجمع سیارات در بخش و طرف “ما” […]