تحلیل آسترولوژی ترنزیت مارس به نشان لیبرا مارس وارد لیبرا شد..‌ انرژی که 45 روز در یک نشان کاردینال شما رو ترغیب میکنه تا پالایش و پاکسازیهای نهایی رو با تمام قدرت انجام بدین. ترنزیت مارس به نشان لیبرا چیزی بیش از رقابت رو روابط و استراتژیهای اجتماعی‌تونه.. انرژی حاکم روی فرکانس چاکرای ریشه شما […]


تحلیل و بررسی مرکوری در لیبرا مرکوری در لیبرا ؛ مرکوری در لیبرا خواهد بود امروز در ساعت  7:08 دقیقه صبح . لیبرا یه نشان مرتبط با هوا هست و حاکم لیبرا ونوس هست.‌ در عین حال لیبرا یه نشان کاردیناله و این یعنی اون دوست داره رهبر و پیشتاز باشه.. عنصر هوا تاکید میکنه […]