برچسب: هوروسکوپ، آسترولوژی ماریا، چارت تولد رایگان، آسترولوژی انلاین، مقالات آموزشی آسترولوژی، آسترولوژی ماریا، دریافت نشان رایزینگ، آسترولوژی غربی

Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Scorpio
The moon is 9 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید