Taurus Astro Note

Love
54%
Money
58%
Career
34%
Health
69%
مانترای این هفته:

به فضاهای جدید اعتماد کنید

۶ الی ۱۲ فروردین

با فشارهای اورانوس و نودشمالی حتما شما احساس کرده اید که کوله‌پشتی سنگینی را روی دوش‌تان دارید و در یک سفر طولانی ناشناخته هستید. این بخشی از سفر شماست که از منطقه راحت و امن‌تان بیرون بیایید و ناشناخته‌ها را تجربه کنید.‌ این هفته حاکم شما ونوس با اورانوس دیدار می‌کند و این سفر ناشناخته به یک نقطه عطف میرسد، این انرژی پتانسیل عطیم‌ ناشناخته‌‌ای را در درون شما فعال میکند که تصمیم کننده بخشی از موفقیت آینده شماست و مهم است که در این انرژی‌ها به شهود و پیام‌هایی که دریافت می‌کنید هشیار باشید.‌

اگر سال گذشته به اهدافی که تعیین کرده بودید نرسیدید، این هفته نشانه‌ها و پیامهای خوبی را دریافت می‌کنید و متوجه می‌شوید که در قانون مکانیک کیهانی، همه چیز به‌درستی کار می‌کند. تنها برای دریافت این پیام‌ها نباید متوسل به‌گوش‌هایی شوید که در دوطرف سرتان قرار گرفته اند‌. برای درک آن‌ پیام‌ها باید گوش درونی تان را فعال کرده باشید‌‌. پلوتو نیز اکنون روی بالاترین نقطه نمودار تولدتان قرار گرفته و این سفری طولانی است تا یاد بگیرید چگونه از پنجره چشمانتان به آدم ها و رویدادها نگاه کنید و چه جایگاهی را می‌خواهید در جهان داشته باشید.

در این هفته به فضاهای جدید اعتماد کنید تا تجربه ای منحصر‌بفرد از موفقیت و دگرگونی را داشته باشید..‌ تجربه‌هایی که روح شما در سال‌های آینده به آن افتخار خواهد کرد.

سایر آسترونوت ها:

Aries

MAR 21 - APR 19

Taurus

APR 20 - MAY 20

Gemini

MAY 21 - JUNE 20

Cancer

JUN 21 - JUL 22

Leo

JUL 23 - AUG 22

Virgo

AUG 23 - SEP 22

Libra

SEP 23 - OCT 22

Scorpio

OCT 23 - NOV 21

Saggitarius

NOV 22 - DEC 21

Capricornus

DEC 22 - JAN 19

Aquarius

JAN 20 - FEB 18

Pisces

FEB 19 - MAR 20