Virgo Astro Note

Love
25%
Money
25%
Career
47%
Health
43%
سخاوتمندی یک رویکرد ارزشمند است
آسترونوت 5 الی 11 آذر 1402 نشان خوشه (Virgo)

مهمترین انرژی که در این هفته در جریان است ابتدا پیوند مارس و خورشید در نشان کماندار است که این انرژی در خانه چهارم شما فعال شده است. لذا نگاه شما نسبت به حاشیه امنتان تغییر خواهد کرد و به این درک خواهید رسید که خودتان هستید که می توانید امنیت خاطر را برای خود ایجاد کنید و شور و شوقی برای تحقق این امر را نیز احساس می کنید. نسبت به گذشته با قدرت و شجاعت بیشتری در می توانید ثبات عاطفی را در درونتان ایجاد کنید. شاید بخواهید به برخی از رنج های گذشته پایان دهید ، و یا برای شفای کالبد عاطفی خود کاری انجام دهید ، که می تواند مفید فایده باشد. می خواهید تعریفی که از خود در ذهنتان داشته اید را ارتفا دهید و در جستجوی معنا و مفهوم رویکرد خود در زندگی دقیق تر شوید. کارهایی که اکنون شروع می کنید باید بر اساس نیت خوب و صادقانه باشد ، بنابراین به احتمال زیاد موفق خواهید شد.

از آنجایی که شما فرد پرتلاشی هستید ، این انرژی پشتکار و مقاومت را برای تکمیل پروژه های پیچیده و بلند مدت به ارمغان می آورد. مرکوری حاکم نشان شما نیز در نشان کماندار قرار دارد لذا تمرکز داشتن ، کسب اطلاعات جامع و قضاوت درست ، استفاده از عقل سلیم ، خردورزی و رویکرد سیستماتیک به شما کمک می کند تا تصمیمات درستی بگیرید. شما می توانید مسئولیت بیشتری را به عهده بگیرید و به دلیل وفاداری و قابل اعتماد بودن خود مورد احترام و تحسین قرار خواهید گرفت.

از طرفی انرژی غالب و مهم دیگر در این هفته مربع خورشید و مارس با سترن است که می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. سترن در خانه هفتم شما قرار دارد و از شما می خواهد درس هایی را در زمینه مشارکت و همکاری و تعامل با اطرافیانتان در محیط شخصی و یا کاری ، فرابگیرید. و البته روش سترن برای یاد دادن ساده نخواهد بود. خانه هفتم مربوط به کسب آگاهی از طریق تعامل با دیگران به ویژه افراد نزدیک است. لذا عاقلانه نیست که بیش از حد به خودتان بپردازید، زمانی را هم برای درک نحوه ارتبطتان با دیگری اختصاص دهید. سترن از ما می خواهد از اشتباهات گذشته خود در این مورد درس بگیریم و از تجربیات خود به درسیت استفاده کنیم. گذراندن زمان با کیفیت با عزیزانتان در این مدت می تواند پاداش ویژه ای را به همراه داشته باشد. نگرش مراقبتی و حمایتی شما می تواند دوستی ها و محبت های جدیدی را از جانب دیگران به ارمغان بیاورد. در این زمان کار کردن بر روی انرژی های درونی می تواند بر رشد شخصی یا معنوی شما در زندگی تأثیر بسزایی داشته باشد.همچنین محدودیت های خود را در آغوش بگیرید نه به عنوان شکست یا کاستی های شخصی، بلکه به عنوان راهی برای پذیرفتن چیزی که از انرژی ارزشمند شما محافظت می کند. و این امکان را ایجاد می کند تا نقاط ضعف خود را تقویت کنید.

پیشنهاد می شود برای درک بهتر الگوهای انرژیکی این هفته ، مقاله خورشید و مارس در پیوند با یکدیگر و در مربع با سترن را در وبلاگ فارسی آسترولوژی مطالعه بفرمایید.

پیام ایچینگ شما در این هفته : آب بر روی آب – صداقت و هوشیاری موفقیت را تثبیت می کند

سایر آسترونوت ها:

Aries

MAR 21 - APR 19

Taurus

APR 20 - MAY 20

Gemini

MAY 21 - JUNE 20

Cancer

JUN 21 - JUL 22

Leo

JUL 23 - AUG 22

Virgo

AUG 23 - SEP 22

Libra

SEP 23 - OCT 22

Scorpio

OCT 23 - NOV 21

Saggitarius

NOV 22 - DEC 21

Capricornus

DEC 22 - JAN 19

Aquarius

JAN 20 - FEB 18

Pisces

FEB 19 - MAR 20